Με αφορμή την έκδοση της ICAP “Leading Women in Business”, η Διεύθυνση Οικονομικών Ερευνών και Κλαδικών Μελετών του Ομίλου, πραγματοποίησε Μελέτη για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, η οποία παρουσιάζει συγκεντρωτικά, ορισμένα βασικά διαρθρωτικά στοιχεία και οικονομικά μεγέθη για 34.473 επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους δραστηριότητας, εκ των οποίων οι 8.577 εταιρείες διοικούνται από Γυναίκες (Διευθύνουσα Σύμβουλος ή Διαχειρίστρια) και για τις Top 500 LWiB μεγαλύτερες εταιρείες με βάση το συνολικό κύκλο εργασιών τους την περίοδο 2017-2018.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών Μελετών της ICAP: «Από ένα δείγμα 34.473 επιχειρήσεων, που αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων της ICAP, από όλους τους κλάδους δραστηριότητας, με διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία για το 2017-2018, διαπιστώθηκε ότι οι 8.577 εταιρείες διευθύνονται από γυναίκες-στελέχη. Το ποσοστό διείσδυσης, λοιπόν, της γυναικείας επιχειρηματικότητας ανήλθε σε 24,9% το 2019 και εμφανίζεται σαφώς αυξημένο, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.

Αναλύοντας και συγκρίνοντας τα οικονομικά στοιχεία των 8,5 χιλ. που διοικούνται από γυναίκες, με τα αντίστοιχα ενός συνόλου 34 χιλ. εταιρειών προέκυψε ότι, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι εταιρείες με επικεφαλής γυναίκες εμφανίζουν αρκετά καλύτερες επιδόσεις σε όλους σχεδόν τους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, σε σύγκριση με το σύνολο των επιχειρήσεων».