Το ευρύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Risk Training Institute της ICAP ενισχύεται μέσω της αναγνώρισης και συνεργασίας με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνου (www.harima.gr), μέλος της Federation of European of Risk Management Associations (FERMA), αλλά και της Federation of Credit Management Associations (FECMA).

Στο πλαίσιο αυτό, διεξάγεται το νέο αγγλόφωνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Mastering Corporate Credit» αλλά και το νέο «Mastering Enterprise Risk Management» με την Επιστημονική Συνεργασία και Ακαδημαϊκούς του “University of London Worldwide”. Πρόσφατα, ολοκληρώθηκαν οι επαγγελματικές εκπαιδεύσεις «Mastering Credit Risk» (3ος κύκλος) και «Mastering Enterprise Risk Management» (1ος κύκλος), σε συνεργασία με το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με καθολική επιτυχία των 31 συμμετεχόντων,.

Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί συνολικά 75 έμπειρα στελέχη εταιρειών. Το Risk Training Institute (www.icaprti.gr) θέτει ως στόχο την επιμόρφωση των Risk Managers στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ενεργά το έργο των στελεχών διαχείρισης κινδύνων τόσο στον χρηματοπιστωτικό, όσο και στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. Όλοι οι συμμετέχοντες αξιολογούνται με γραπτές εξετάσεις που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά και λαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης. Τα προγράμματα διαρκούν 8 μήνες (200 περίπου ώρες) και διεξάγονται πλέον με την μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, υπό την επιστημονική εποπτεία του Πανεπιστημίου Πειραιώς.