Ελαφρά ανάκαμψη της απασχόλησης και περαιτέρω μείωση της ανεργίας καταγράφει μελέτη της ICAP.

Σύμφωνα με την έρευνα, η ελληνική οικονομία παρουσίασε ελαφρά ανάκαμψη τα 2 τελευταία έτη, μετά από μια μακρά περίοδο ύφεσης. Το ΑΕΠ της χώρας κινήθηκε σε χαμηλή αλλά θετική τροχιά, καθώς, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το 2018 αυξήθηκε κατά 1,9%, ενώ το 2017 ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ήταν 1,5%. Η ελαφρά αυτή ανοδική τάση συνεχίστηκε και το πρώτο τρίμηνο του 2019, καθώς το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Η μελέτη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ετήσιας εκδοτικής πρωτοβουλίας της ΙCAP «Leading Employers in Greece». Σύμφωνα με τον Νικήτα Κωνσταντέλλο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου εταιρειών ICAP, το Α΄ τρίμηνο του 2019 οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 2,4% σε σχέση με τις αρχές του 2018, ενώ ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε την ίδια περίοδο κατά 9,4%, με αποτέλεσμα το ποσοστό ανεργίας να διαμορφωθεί στο 19,2% το Α΄ τρίμηνο του 2019, από 21,2% το αντίστοιχο του 2018.

«Παραμένουν ορισμένα σημαντικά θέματα, που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και επίλυσης, όπως είναι η υψηλή ανεργία στα νέα άτομα και το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων το οποίο, αν και παρουσιάζει συνεχή μείωση τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να κυμαίνεται ακόμα σε υψηλά επίπεδα» καταλήγει ο ίδιος.