Μεγάλη ένταση εμφανίζει το φαινόμενο brain drain στις γυναίκες, με το κύμα φυγής να εντοπίζεται κυρίως στις νεότερες σε ηλικία (77% κάτω των 35), χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις (75%), με δεξιότητες, πτυχία και μεταπτυχιακούς τίτλους που τις καθιστούν προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, οι οποίες εγκαταλείπουν τη χώρα λόγω χαμηλής ζήτησης για να εργαστούν στο εξωτερικό κυρίως ως υπάλληλοι (69%), με μισθό που (για επτά στις δέκα κυμαίνεται από 21.000 έως 100.000 ευρώ) δεν μπορούν να διεκδικήσουν στην Ελλάδα.

Τα παραπάνω διαπιστώνει έρευνα της ICAP Group για το φαινόμενο brain drain, ειδικά σε ό,τι αφορά τις γυναίκες που έφυγαν τα τελευταία χρόνια αναζητώντας προοπτικές απασχόλησης στο εξωτερικό. Η έρευνα παρουσιάστηκε στην εκδήλωση «High Heels on High Hills» που διοργάνωσε η ICAP Group. Σύμφωνα με τη Γαλήνη Ηλιοπούλου, Manager, ICAP Human Capital Consulting, που παρουσίασε την πρωτογενή έρευνα, το 44% των γυναικών που έφυγε στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια για να εργαστεί είναι ηλικίας κάτω από 30, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 30% των ανδρών. Επίσης οι περισσότερες γυναίκες που φεύγουν στο εξωτερικό για εργασία είναι ανύπαντρες σε ποσοστό 75%, έναντι 66% των ανδρών.