Τα αποκαλυπτικά στοιχεία της έρευνας «Υoung Talented Greeks working abroad» που πραγματοποίησε η ICAP Group (Απρίλιος-Μάιος 2015) σε δείγμα 1.325 Ελλήνων του εξωτερικού (από 56 χώρες), μελετώντας το φαινόμενο «brain drain» (διαρροή εγκεφάλων) στην Ελλάδα, παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του πρώτου Human Capital Summit «Talent Management from drain to gain», που διοργάνωσε η ICAP Group στο Athens Ledra Hotel.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από τα στοιχεία της έρευνας, το 73% των συμμετεχόντων έχουν μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό, αποτελούν προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και οδηγήθηκαν στο εξωτερικό λόγω της χαμηλής ζήτησης που παρατηρείται στην Ελλάδα, και το 26% διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και μόλις το 3% δήλωσε ότι δεν έχει πτυχίο. Πάνω από έξι στους δέκα (63%) έφυγαν τα χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης, κάτι που σύμφωνα με τους αναλυτές της ICAP Group καταδεικνύει ότι το δυναμικό υψηλού επιπέδου ελκύεται από την οικονομική ανάπτυξη και το αντίστροφο. Οι περισσότεροι Ελληνες του εξωτερικού εργάζονται στον τομέα του IT (11,6%, με το 12,6% να αναφέρει ότι έχει εξειδίκευση στον συγκεκριμένο τομέα), στον τραπεζικό (10,6%, με 11,4% να δηλώνει ότι έχει εξειδίκευση στις οικονομικές υπηρεσίες) και στην εκπαίδευση (9,7%).

Ως προς το επίπεδο θέσης, σχεδόν τρεις στους πέντε (60,8%) είναι υπάλληλοι, ενώ σχεδόν τρεις στους δέκα (28,1%) είναι ανώτερα και ανώτατα στελέχη (ειδικότερα 15,6% είναι προϊστάμενοι, 7% διευθυντές και 5,5% ανώτατα στελέχη). Οι μισθοί που απολαμβάνουν οι Έλληνες του εξωτερικού είναι μεγαλύτεροι απ’ ό,τι στην Ελλάδα και άρα θέλουν αντίστοιχες απολαβές για να επιστρέψουν. Είναι ενδεικτικό ότι το 52% των συμμετεχόντων στην έρευνα αμείβεται ετησίως με 21.000 ευρώ μέχρι 60.000 ευρώ (μικτά). Τέλος, αναφορικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα επέστρεφαν στην πατρίδα τα στελέχη του εξωτερικού ξεχώρισαν το κλίμα και οι συνθήκες διαβίωσης (45%), το πακέτο αποδοχών (42%) και η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα (34%), που απέσπασαν τα υψηλότερα σκορ. Ακολουθεί η οικογένεια (30%), η αναγνώριση της εργασιακής εμπειρίας στο εξωτερικό (26%), οι καλύτερες προοπτικές εξέλιξης (22%) κ.ο.κ.