Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών της ICAP Group πραγματοποίησε έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, στο πλαίσιο της ετήσιας έκδοσης Leading Employers in Greece.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα μεγαλύτερα κονδύλια ΕΚΕ τείνουν να δαπανώνται σε δράσεις που σχετίζονται με το Ανθρώπινο Δυναμικό (34%) το 2016, γεγονός το οποίο δείχνει ότι οι εργοδότες προσπαθούν να διατηρήσουν ικανοποιημένους τους εργαζομένους, βελτιώνοντας το εργασιακό περιβάλλον με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητά τους. Οι δράσεις που αφορούν στην Κοινωνία αποσπούν το 33%, ενώ ακολουθούν το Περιβάλλον (22%) και η Αγορά (11%).

Σε ό,τι αφορά τον άξονα του Ανθρώπινου Δυναμικού, το 87% των επιχειρήσεων του δείγματος δήλωσε ότι παρέχει ίσες ευκαιρίες προς όλους τους εργαζομένους (ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνικότητας κ.α.) σε βαθμό «πολύ» ή «πάρα πολύ (ποσοστό αυξημένο κατά δυο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την περσινή έρευνα). Επίσης, το 81% των επιχειρήσεων προσφέρει δυνατότητες εκπαίδευσης ή βελτίωσης των δεξιοτήτων του προσωπικού στον ίδιο βαθμό.

Το ποσοστό συμμετοχής της συγκεκριμένης δράσης εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αντικατοπτρίζοντας τον έλεγχο του κόστους και τον περιορισμό των δαπανών των επιχειρήσεων. Ακολουθεί η παροχή πρόσθετης ιατροφαρμακευτικής κάλυψης στο προσωπικό, όπου παραπάνω από τις μισές εταιρείες του δείγματος (55%) εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη δράση στο μέγιστο βαθμό.

Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο (91%), η προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρωπίνου δυναμικού (84%) και η ενίσχυση και η προστασία της εταιρικής εικόνας (82%), αξιολογήθηκαν ως τα σημαντικότερα οφέλη που επιφέρουν οι δράσεις ΕΚΕ. Παρά την κατανόηση για τη σημαντικότητα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος με ποσοστό 53% θεωρεί ότι ο βαθμός εφαρμογής των πρακτικών ΕΚΕ από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων εξακολουθεί να κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα και μόλις το 6% του δείγματος θεωρεί ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εφαρμόζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις εγχώριες επιχειρήσεις.