Ικανοποίηση δημιουργεί στην ICAP Group το γεγονός ότι οι νέες πρωτοβουλίες που έλαβε με τη σύναψη διεθνών συνεργασιών, τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και με τη δυναμική επέκταση στο εξωτερικό, οδήγησαν σε βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας το 2011.

Έτσι τα ενοποιημένα Έσοδα του Ομίλου έφτασαν τα 63 εκατομμύρια ευρώ πετυχαίνοντας αύξηση 3.1 εκ ευρώ ή 5,2%. Οι νέες Υπηρεσίες και Προϊόντα σε συνεργασία με την DUN & BRADSTREET (D&B), η νέα Έκδοση «LEADING EMPLOYERS», τα βραβεία «TRUE LEADERS» αλλά και η Συμβουλευτική σε Data Management, ήταν πετυχημένες κινήσεις της εταιρείας που κατάφεραν να αντισταθμίσουν το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Προς την ίδια κατεύθυνση η ICAP δημιούργησε το Trade Exchange, τον πρώτο επιχειρηματικό κόμβο ανταλλαγής στοιχείων συναλλαγών. Επιπρόσθετα, στον τομέα των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, η ICAP υπέγραψε αποκλειστική συνεργασία για την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Κύπρο με τη διεθνή αμερικανική εταιρεία αξιολογήσεων KENEXA και εγκαινίασε την τριμηνιαία ηλεκτρονική έρευνα για θέματα ανθρώπινου δυναμικού, το HR Pulse.

Πέραν των νέων πρωτοβουλιών, ο Όμιλος επικεντρώθηκε στον εμπλουτισμό των υπηρεσιών των θυγατρικών του στη ΝΑ Ευρώπη μεταφέροντας με επιτυχία σε αυτές καθιερωμένους στην Ελλάδα θεσμούς όπως, για παράδειγμα, το συνέδριο Credit Risk, και υπηρεσίες όπως τα Google AdWords.

Τέλος, το 2011 η ICAP Group πέτυχε τη σημαντικότατη αναγνώρισή της ως Credit Rating Agency (CRA) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την European Securities and Markets Authority (ESMA), γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της ICAP είναι οι μοναδικές στην Ελλάδα που μπορούν να χρησιμοποιούνται για κανονιστικούς σκοπούς τόσο από τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και από άλλους οργανισμούς των οποίων η εποπτεία καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.