Συρρίκνωση των ζημιών αλλά και μείωση του κύκλου εργασιών παρουσιάζουν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 1.210 επιχειρήσεων για το 2013, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η ICAP με βάσει τους ισολογισμούς τους.

Ειδικότερα, ο συνολικός κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 6,3% και περιορίσθηκε σε 48,25 δισ. ευρώ έναντι 51,52 δισ. ευρώ το 2012, ενώ οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 684,71 εκατ. ευρώ το 2013 από ζημιές 722,12 εκατ. ευρώ που ήταν το προηγούμενο έτος. Από το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος, οι 659 (ποσοστό 54,5%) ήταν κερδοφόρες το 2013, ενώ οι πέντε κορυφαίες εταιρείες βάσει κερδοφορίας ήταν οι Folli Follie, η Cosmote, ο ΟΠΑΠ, Jumbo και η Αεροπορία Αιγαίου. Αναφορικά με την πορεία των επιμέρους κλάδων, όλοι παρουσίασαν πτώση των μεγεθών τους με εξαίρεση το εμπόριο, το οποίο εμφάνισε κέρδη. Πιο αναλυτικά, η βιομηχανία παρότι δεν είχε τη χειρότερη επίδοση σε επίπεδο μεταβολής του κύκλου εργασιών κατέγραψε ζημιές 734,71 εκατ. ευρώ το 2013, έναντι ζημιών 8,2 εκατ. ευρώ το 2012.

Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών οι ζημίες συρρικνώθηκαν θεαματικά στα 318,1 εκατ. ευρώ. Στον τομέα των τεχνικών εταιρειών, προκύπτει οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών (0,31%) το 2013, ενώ οι ζημίες ανήλθαν σε 117,8 εκατ. το 2013, έναντι ζημιών 103,9 εκατ. του προηγουμένου έτους. Τέλος, στον τομέα του εμπορίου προκύπτει μεικτή εικόνα σχετικά με τις επιδόσεις του τομέα. Παρά τη μείωση των πωλήσεων (κατά 9,6%), οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 6,46 δισ. ευρώ το 2013, έναντι 7,15 δισ. ευρώ το 2012, η κερδοφορία προ φόρων εκτοξεύθηκε στα 486,4 εκατ. το 2013, έναντι κερδών 75,6 εκατ. ευρώ το 2012.