Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ICAP, αναλύει στο HR PROFESSIONAL τις ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών ενός τμήματος HR, αποτελώντας πραγματικές λύσεις σε προβλήματα στελεχών HR.

Πιο συγκεκριμένα, μας τονίζει ότι οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται μέσα από 5 Επιχειρηματικές Μονάδες που αφορούν στην Εξεύρεση και Επιλογή Στελεχών, τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού και την Επαγγελματική Εκπαίδευση με επικεφαλής τον Γιώργο Χάρο καθώς και τις Υπηρεσίες Απασχόλησης και Outsourcing, με επικεφαλής τον Θεόδωρο Τόλλη.

HR Professional: Ποιο είναι το δυναμικό των Υπηρεσιών σας αυτών και τι πιστεύετε ότι τις διαφοροποιεί από αντίστοιχες που παρέχονται στην Αγορά;

Νικήτας Κωνσταντέλλος: Η ICAP Group είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού στη νοτιοανατολική Ευρώπη με 45 στελέχη και έσοδα της τάξεως των 26 εκατ. ευρώ. Στον Όμιλό μας, οι Υπηρεσίες People Solutions κατέχουν ξεχωριστή θέση, τόσο λόγω της μακρόχρονης παρουσίας μας αλλά και λόγω των στρατηγικών συνεργασιών και αποκλειστικών αντιπροσωπεύσεων κορυφαίων διεθνών εταιρειών που έχουμε επιτύχει.

Έτσι σήμερα χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία και τα εργαλεία που μας παρέχονται από τις 7 διεθνείς εταιρείες που αντιπροσωπεύουμε, δραστηριοποιούμαστε με επιτυχία και αναπτυσσόμαστε ραγδαία σε 5 χώρες της περιοχής.

HR Professional: Ποια είναι η διείσδυση των υπηρεσιών αυτών στην αγορά; Ποιος είναι ο γενικός στόχος των υπηρεσιών αυτών;

Νικήτας Κωνσταντέλλος: Πιστεύω ότι σημαντικό ρόλο στο να φτάσουμε στην κορυφαία αυτή θέση έχει διαδραματίσει τόσο η εμπειρία και ικανότητα όλων των στελεχών μας όσο και η φιλοσοφία που τους διαπνέει και η οποία αφορά στην προετοιμασία των πελατών μας ώστε να γίνουν Εργοδότες Επιλογής. Ο στόχος αυτός μας οδηγεί στο να συμβάλουμε στο μέγιστο δυνατό ώστε οι πελάτες μας να προσελκύουν ταλαντούχα άτομα όλων των βαθμίδων, να τους ανταμείβουν ανάλογα με την απόδοσή τους καθώς και να δημιουργήσουν ένα εργασιακό περιβάλλον βασισμένο στην ανοιχτή επικοινωνία, στην παρακίνηση και την ομαδική εργασία.

Κατά τη γνώμη μου, το γεγονός ότι ως ευρύτερος Όμιλος παρέχουμε υπηρεσίες σε πολλαπλούς τομείς για όλα τα τμήματα μίας επιχείρησης, μας έχει κάνει αληθινούς συμμάχους αυτών με αποτέλεσμα να γνωρίζουμε σε βάθος τις ανάγκες των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού και να μπορούμε επί του πρακτέου να παρέχουμε πιο προσωποποιημένες και άμεσες λύσεις.

Επιπρόσθετα, ο τομέας People Solutions αναγνωρίστηκε με το Πρότυπο International Investors in People, την κορυφαία διάκριση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και μια εμπειρία που αξιοποιούμε κατά την παροχή των αντίστοιχων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.


Συνέντευξη με τον Θεόδωρο Τόλλη, Εκτελεστικό Διευθυντή, ICAP Employment Solutions
HR Professional: Διευθύνετε έναν τομέα Υπηρεσιών που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στις μέρες μας όπου όλες οι εταιρείες στοχεύουν στη μείωση των εξόδων. Μπορείτε να μας αναλύσετε τις υπηρεσίες αυτές;

Θεόδωρος Τόλλης: Είναι αλήθεια ότι η ICAP Employment Solutions διαθέτει πλέον περισσότερους από 1.400 εργαζόμενους σε εγκαταστάσεις πελατών μας. Δραστηριοποιούμαστε με επιτυχία από το 1999 (αρχικά ως Action Plan Α.Ε.) προσφέροντας ολοκληρωμένες Υπηρεσίες στη διάθεση και διαχείριση εξειδικευμένου προσωπικού, για εργασίες συνεχούς αλλά και προκαθορισμένου χρόνου. Με τον τρόπο αυτό «ελαφραίνουμε» τους πελάτες μας από μόνιμο μισθοδοτικό κόστος με ταυτόχρονη υποχρέωση από μέρους μας κάλυψης έκτακτων αναγκών (π.χ. αντικατάσταση εργαζόμενου).

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε για λογαριασμό πελατών μας και με την πολύτιμη βοήθεια του στρατηγικού μας συνεργάτη, NorthgateArinso, την εκτέλεση συγκεκριμένων λειτουργιών, τη γνωστή υπηρεσία Business Process Outsourcing. Τέτοιες λειτουργίες είναι η διαχείριση μισθοδοσίας (Payroll Outsourcing Management), η Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση / ψηφιοποίηση εγγράφων (Document Scanning & Management), η Εισαγωγή και ο Έλεγχος Δεδομένων (data entry), η Διαχείριση βιογραφικών, η επιλογή υποψηφίων για έργα μεγάλου όγκου σε συνδυασμό με τη διάθεση του προσωπικού στην εταιρεία (Recruitment Process Outsourcing) καθώς και η Υποστήριξη εφαρμογών SAP HR στις οποίες είναι βασισμένο το προϊόν euHReka της NorthgateArinso.

HR Professional: Ποια είναι συνοπτικά τα οφέλη από τις υπηρεσίες αυτές;

Θεόδωρος Τόλλης: Τα οφέλη μείωσης του κόστους είναι άμεσα αντιληπτά σε όλους τους κλάδους που δραστηροποιούμαστε (Τράπεζες, Ασφαλιστικές, Βιομηχανίες, Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών, Λιανικού Εμπορίου, Τουρισμού, Πληροφορικής, Τεχνολογίας και Υπηρεσιών Υγείας).

Η διαχείριση μισθοδοσίας, για παράδειγμα, συμβάλλει στη μείωση του λειτουργικού κόστους, στην ευελιξία των διοικητικών αποφάσεων καθώς και στην αποφυγή παρακολούθησης των συνεχών μεταβολών στη νομοθεσία και στις εργασιακές σχέσεις.

Επιπλέον, η επιλογή υποψηφίων για έργα μεγάλου όγκου (Recruitment Process Outsourcing) εξασφαλίζει την αυστηρή αξιολόγηση, τον ενδελεχή έλεγχο ώστε να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος πληροί τις ποιοτικές προδιαγραφές, την εφαρμογή ψυχομετρικών τεστ και τεστ δεξιοτήτων ώστε να διασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αλλά και την αποφυγή διαρροής πληροφοριών για εμπιστευτικά ζητήματα.

Ένα ακόμη παράδειγμα πολλαπλών οφελών είναι η ανάθεση της διαδικασίας data entry η οποία εξασφαλίζει -πέραν της μείωσης κόστους- την αύξηση παραγωγικότητας, τον πρόσθετο έλεγχο και την υποστήριξη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς.

HR Professional: Αναφερθήκατε ήδη στη NorthgateArinso με την οποία η ICAP έχει συμμαχήσει στην παροχή των υπηρεσιών Απασχόλησης και Outsourcing. Πείτε μας λίγα λόγια παραπάνω.

Θεόδωρος Τόλλης: Η ICAP Employment Solutions μέσα από τη συνεργασία της αυτή, υποστηρίζει τους διεθνείς πελάτες της NorthgateArinso, βοηθώντας τα στελέχη HR να βελτιστοποιήσουν τις υπηρεσίες μέσω αποτελεσματικότερων διαδικασιών και τεχνολογίας με στόχο την υποστήριξη λειτουργιών-κλειδιά όπως η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, η Μισθοδοσία, οι Παροχές, οι Προσλήψεις, η Εκπαίδευση αλλά και η Διαχείριση Ταλέντων.

H NorthgateArinso, με έδρα τη Μ. Βρετανία, εξειδικεύεται στην παροχή καινοτόμων λύσεων HR προς εταιρείες όλων των μεγεθών, μεταξύ των οποίων πολλές από τις επιχειρήσεις του FORTUNE 500 καθώς και πολλοί δημόσιοι οργανισμοί.

Οι 8.000 εργαζόμενοί της σε 35 χώρες είναι αφιερωμένοι στην παροχή άριστων υπηρεσιών HR διαμέσου HR Consulting, HR Outsourcing και HR Technology.


Συνέντευξη με τον Γιώργο Χάρο, Εκτελεστικό Διευθυντή, ICAP People Solutions
HR Professional: Πώς λειτουργείτε σαν Τομέας στη διερεύνηση και το σχεδιασμό των λύσεων και ποια είναι η πρώτιστη έννοια σας;

Γιώργος Χάρος: Με μία φράση θα συνόψιζα τον τρόπο δράσης μας με το μότο «Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι». Αρχικά προσπαθούμε να αντιληφθούμε τι απασχολεί τον συνεργάτη μας, Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, που και αυτός με τη σειρά του αποκωδικοποιεί τις ανησυχίες του δικού του οργανισμού, και εν συνεχεία προτείνουμε λύσεις. Οι λύσεις αυτές συχνά, συνδυάζουν την τεχνογνωσία των πολυεθνικών συνεργατών μας ή των άλλων τμημάτων της ICAP.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επιτυχία της εξειδικευμένης εκπαίδευσης στη Διαχείριση Απαιτήσεων, ένα είδος εκπαίδευσης για όλους εκείνους που απότομα και απροετοίμαστα σηκώνουν το βάρος της είσπραξης των απαιτήσεων, των «απόλυτων κυρίαρχων» όπως θα τα χαρακτήριζα σήμερα, μέσα σε ένα κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Συνδυάσαμε, λοιπόν, όλες τις παρεμφερείς δραστηριότητές μας με την Τεχνογνωσία της Εταιρείας μας ΚΥΚΛΟΣ, της εταιρείας – ηγέτη στη Διαχείριση Απαιτήσεων και τη γνώση μας στη διαπραγμάτευση μέσω της συνεργασίας μας με την Huthwaite.

Ένα ακόμη παράδειγμα υλοποίησης του moto μας, είναι η χρήση της τεχνογνωσίας της KENEXA σε συνδυασμό με το mapping της αγοράς που ερευνούμε, για την επιλογή των κατάλληλων στελεχών που μας ζητούν οι πελάτες μας.

HR Professional: Μπορείτε να μας αναλύσετε τα οφέλη της ICAP και, επομένως, των πελατών της από τις διεθνείς αυτές συνεργασίες;

Γιώργος Χάρος: Στον τομέα της Εξεύρεσης και Επιλογής Στελεχών, σύμμαχός μας είναι η INAC, ο βραχίονας της ICAP σε όλο τον κόσμο. Μέσω αυτού του δικτύου εξυπηρετούμε τους πελάτες μας στις χώρες εκείνες που δεν έχουμε ως εταιρεία, θυγατρική αντιπροσώπευση. Έτσι πρόσφατα τοποθετήσαμε Γενικό Διευθυντή και Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού Μεγάλης Εταιρείας Λιανικού Εμπορίου που επεκτάθηκε στην Τουρκία. Παραπέρα, στον τομέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, η πιο πρόσφατη συνεργασία μας είναι η ΚΕΝΕΧΑ, κορυφαία διεθνής εταιρεία με κύκλο εργασιών ύψους €260 εκατομμυρίων, εισηγμένη στον NYSE.

Αναπτυσσόμαστε, ως ο βραχίονας της KENEXA στις αγορές της Ελλάδος, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Σερβίας και Κύπρου και είμαστε πολύ περήφανοι που μας εμπιστεύθηκε. Άλλες διεθνείς συνεργασίες μας είναι με τις HOGAN και cut-e όπου παρέχουμε τις διεθνώς αναγνωρισμένες αξιολογήσεις τους καθώς και με το Διεθνές Πρότυπο Investors in People το οποίο μπορούν να αποκτήσουν οι πελάτες μας με τη συμβουλευτική βοήθεια της ICAP.

Στον πυλώνα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, η συνεργασία μας με την Huthwaite, κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης με εξειδίκευση στις Πωλήσεις. Η Huthwaite έχοντας ερευνήσει το τι κάνουν οι επιτυχημένοι πωλητές σε κάθε φάση του Κύκλου Πώλησης, έχει αναπτύξει μία σειρά εκπαιδεύσεων οι οποίες μπορούν είτε να παρασχεθούν αυτόνομα είτε ως μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Βελτίωσης της Απόδοσης.

HR Professional: Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα όλα τα παραπάνω και ορατό το όφελος για τους πελάτες σας. Όμως επιτρέψτε μου να μοιραστώ μία σκέψη και σχετικό ερώτημα: δεν έχετε αναπτύξει άλλες συνεργασίες με αμιγώς ελληνικές εταιρείες, εξειδικευμένες στον τομέα τους;

Γιώργος Χάρος: Φυσικά. Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε στρατηγική συνεργασία μπορεί να μας ανοίξει δρόμους μέσω των οποίων θα εξυπηρετήσουμε πληρέστερα τους πελάτες μας. Παράδειγμα είναι η σταθερή και ενδιαφέρουσα συνεργασία μας με μια ελληνική εταιρεία E-learning, την SQLearn. Ομοίως αναπτύξαμε συνεργασία με την ΠΙΜ εργασιακή, την καταξιωμένη εδώ και χρόνια εταιρεία στα εργασιακά θέματα, το νέο «πονοκέφαλο» των HR συναδέλφων μας.

HR Professional: Με όλες αυτές τις συμμαχίες που απ’ ό,τι φαίνεται έχουν μεταφραστεί πολλάκις σε πράξη μέσα από έργα της ICAP, θα μπορούσατε να συμβάλετε ως Σύμβουλος του Δημοσίου στην προσπάθεια εξορθολογισμού του κόστους σε ό,τι αφορά τις δαπάνες αποδοχών και παροχών;

Γιώργος Χάρος: Αν και έχουμε ολοκληρώσει πρόσφατα ένα μεγάλο έργο στο πλαίσιο του ενιαίου μισθολογίου, δεν μας έχουν ανατεθεί άλλα έργα από τον «στενό» δημόσιο φορέα. H διεθνής συνεργασία που αναπτύξαμε με την KENEXA έχει πολύ μεγάλη τεχνογνωσία μέσω της θυγατρικής της Ashbourne Group σε αξιολογήσεις προσωπικού Δημόσιου Τομέα.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι σε ανύποπτο χρόνο, η ICAP εξασφάλισε, μέσω ειδικού ανοικτού ερωτηματολογίου προσωπικότητας (test), τη μόνη σταθμισμένη νόρμα προσωπικότητας δημοσίων υπαλλήλων, που υπάρχει στη χώρα, κάτι που μας έχει οδηγήσει στο να απευθυνθούμε σε φορείς του δημοσίου για την παροχή από μέρους μας υπηρεσιών αξιολόγησης προσωπικού.