Κυκλοφόρησαν τα πρώτα αποτελέσματα του HR Pulse, της Έρευνας που διενεργεί η ICAP People Solutions με τα τελευταία στοιχεία της αγοράς. Πρόκειται για μια Τριμηνιαία Ηλεκτρονική Έρευνα που καταγράφει άμεσα τον παλμό και τις εξελίξεις σε ένα ζωτικό χώρο, αυτό της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που αλλάζει ραγδαία.

Η συμμετοχή των εταιρειών που παρέχουν στοιχεία αυξάνεται καθημερινά. Τα αποτελέσματα της πρώτης αναφοράς περιλαμβάνουν τις απαντήσεις που καταχωρήθηκαν μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2012.
Κάποια από τα ευρήματα ενδεικτικά είναι χαρακτηριστικά:
• 7 στις 10 εταιρείες θα έχουν μειώσει το προσωπικό τους, σε διάστημα 6 μηνών,
• 3 στις 10 εταιρείες θα έχουν προβεί σε μειώσεις μισθών σε διάστημα 6 μηνών,
• όλοι ανεξαιρέτως απήντησαν ότι μελετούν μέτρα μείωσης του κόστους, αλλά λίγοι έχουν εισάγει διαδικασίες μείωσης κόστους που συνδέονται με πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις,
• σχετικά λίγοι μέχρι τώρα έχουν προβεί σε σημαντικές περικοπές παροχών προς το προσωπικό.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οι δείκτες ανθρώπινου δυναμικού (HR Metrics) που για πρώτη φορά συλλέγονται συστηματικά και δείχνουν μεταξύ άλλων ότι ο μέσος όρος κόστους μισθοδοσίας για έναν Director είναι €105.000 ευρώ ενώ ο αντίστοιχος για έναν Manager / Supervisor κυμαίνεται στα €55.000 ευρώ. Σχετικά με την ταυτότητα της έρευνας, από τις επιχειρήσεις που απάντησαν στην 1η έρευνα HR Pulse, 64% είναι ελληνικές, 53% έχουν τζίρο πάνω από 100 εκατ. ευρώ, 54% έχουν περισσότερους από 200 εργαζομένους, 30% δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών και 19% σε αυτόν του εμπορίου.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία του Ομίλου ICAP έχει σαν στόχο να εδραιώσει ένα νέο πολύτιμο εργαλείο για όλες τις Επιχειρήσεις το οποίο θα προσφέρει συντεταγμένη και επίκαιρη πληροφόρηση σε σχέση με τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις και αφορούν τη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού τους.