Σύμφωνα με τα στοιχεία της ICAP Group, 3 στους 5 πελάτες σας θα μπορούσαν να σας πληρώσουν, με την κατάλληλη όμως προσέγγιση.

Η κρίση επηρεάζει σημαντικά τις συναλλαγές με τους πελάτες. Η διαχείριση απαιτήσεων δυσκολεύει ολοένα και περισσότερο. Έτσι όσοι διαχειρίζονται απαιτήσεις, θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες αναπτύσσοντας δεξιότητες που τους κάνουν αποτελεσματικότερους διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα τις σχέσεις τους με τους πελάτες. Η ICAP Training αντιλαμβανόμενη αυτήν την ανάγκη και αξιοποιώντας τόσο τα εκπαιδευτικά μοντέλα της Huthwaite όσο και την τεχνογνωσία της θυγατρικής της εταιρείας Cycle Credit, οργανώνει το Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Αποτελεσματική Είσπραξη Απαιτήσεων» στην Αθήνα στις 17-18 Δεκεμβρίου. Πληροφορίες: [email protected], 210 7200156.