Η ICAP Group βραβεύει την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου στο Divani Caravel Hotel, τις εταιρείες και τους Ομίλους – Ηγέτες του Ελληνικού επιχειρείν (2016) σε μία τελετή που θα παρουσιάσει η δημοσιογράφος Ελένη Τσαγκά.

Ο Θεσμός «True Leaders» λαμβάνει φέτος χώρα για 7η συναπτή χρονιά, τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), βραβεύει όλες τις εταιρείες και Ομίλους που πληρούν ταυτόχρονα συγκεκριμένα αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια (σε πλήθος 15.000 ισολογισμών για το 2016). Συγκεκριμένα: 1) Συμπεριλαμβάνονται στις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες ή στους 200 πιο κερδοφόρους Ομίλους για το 2016, 2) Συγκαταλέγονται στις 500 εταιρείες ή 150 Ομίλους με το μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού και έχουν αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό τους από το 2015 στο 2016, 3) Βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις του Κλάδου τους με βάση τον Κύκλο Εργασιών και 4) Έχουν υψηλό ICAP Credit Score (Διαβάθμιση Πιστοληπτικής Ικανότητας).