Η iCon International Training πραγματοποιεί σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων για την επόμενη έναρξη Φεβρουαρίου 2012 των προγραμμάτων του University of Leicester (Λέστερ).

Πρόκειται για αυθεντικά προγράμματα Distance Learning από το Κορυφαίο Βρετανικό Πανεπιστήμιο, με το οποίο η iCon συνεργάζεται πάνω από 15 χρόνια. Οι ανοικτές εκδηλώσεις ενημέρωσης που θα λάβουν χώρα: στη Θεσσαλονίκη στις 12/1 και στην Αθήνα στις 16/1. Πληροφορίες: www.icon.gr, [email protected].