Η iCon International Training προσφέρει αυθεντικά προγράμματα Distance Learning από Κορυφαίο Βρετανικό Πανεπιστήμιο, με το οποίο συνεργάζεται πάνω από 15 χρόνια.

Η iCon, πέρα από την υποστήριξη προγραμμάτων σπουδών με ευέλικτη εμπλουτισμένη μάθηση, βοηθά επίσης στην επαγγελματική εξέλιξη, δικτύωση και υψηλή απασχολησιμότητα των αποφοίτων. Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα, δηλώστε συμμετοχή σε μία από τις ανοικτές εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα: στην Πάτρα στις 6/9, στη Θεσσαλονίκη στις 8 και 20/9, στο Ηράκλειο Κρήτης στις 12/9 και στην Αθήνα στις 14 και 29/9.

Για κράτηση θέσεων, λόγω περιορισμένου αριθμού, απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 210 – 92 48 534, 210 – 92 48 065, 2310 – 264570 και στα www.icon.gr.