Η iCon International Training, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και έχοντας βαθιά επίγνωση των δύσκολων οικονομικών συγκυριών ιδιαίτερα των επιχειρήσεων του κλάδου επικοινωνίας, προσφέρει δύο δυνατότητες ανάπτυξης προσόντων.

Αφ’ ενός δίνει την ευκαιρία σε 10 στελέχη του κλάδου που είναι πλέον άνεργα να συμμετέχουν εντελώς δωρεάν σε επιμορφωτικά, επαγγελματικά σεμινάρια με τα πιο κάτω θέματα. Αφ’ ετέρου, θέλοντας να ενισχύσει τους δεσμούς της με τον κλάδο επιχειρήσεων επικοινωνίας και να κάνει γνωστή την οργάνωση και ποιότητα των προγραμμάτων της, η iCon προσφέρει τη δυνατότητα σε εργαζόμενα στελέχη να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια με εντελώς συμβολική τιμή 150€ το καθένα, εκτός απ’ τα αρ. 3 και 9 που χρεώνονται 100€.

Σημειώνεται ότι τα Σεμινάρια βασίζονται σε σύγχρονο υλικό πανεπιστημιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου για στελέχη επιχειρήσεων και μπορούν να τα παρακολουθήσουν άτομα από όλη την Ελλάδα και απ’ όπου κι αν βρεθούν με την μέθοδο distance learning, δηλ. ευέλικτη εμπλουτισμένη μάθηση με εξαίρετη τοπική υποστήριξη με βάση το «σύστημα ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης» της iCon, που είναι πιστοποιημένο με το σύστημα ποιότητας ISO 9001:2008.

Για τα σεμινάρια εκδίδεται Βεβαίωση Συμμετοχής.

Θεματικές Ενότητες (δίωρες συναντήσεις με ενδιάμεση δραστηριοποίηση των συμμετεχόντων)
1. Χρηματοοικονομικά Μοντέλα για Λήψη Αποφάσεων, 8 ώρες (Τρίτες, 25/1, 1/2, 22/2, 8/3)
2. Στρατηγική Ανάπτυξη σε ένα Δυσμενές Περιβάλλον, 10 ώρες (Πέμπτες, 3/2, 24/2, 3/3, 10/3, 17/3)
3. Χρηματοοικονομική Διαχείριση, 6 ώρες (Τρίτες, 8/2, 22/2, 15/3)
4. Το Μάρκετινγκ σε μια ματιά, 10 ώρες (Τρίτες, 8/2, 22/2, 1/3, 15/3, 5/4)
5. Οργανωσιακή Συμπεριφορά και οι Επιπτώσεις στη Διοικητική Λειτουργία, 10 ώρες (Τετάρτες, 9/2, 16/2, 2/3, 16/3, 30/3)
6. Η Λειτουργία των Χρηματοοικονομικών Αγορών, 10 ώρες (Τετάρτες, 9/2, 16/2, 2/3, 16/3, 23/3)
7. Διεθνής Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, 12 ώρες (Τρίτες, 15/2, 1/3, 15/3, 29/3, 5/4, 12/4)
8. Θέματα Ηθική Διαχείρισης, 8 ώρες (Τετάρτες, 4/5, 11/5, 18/5, 25/5)
9. Συμπεριφορά του Σύγχρονου Καταναλωτή, 6 ώρες (Τρίτες, 15/2, 8/3, 12/4)
10. Στρατηγική και Προώθηση Επωνύμων Προϊόντων, 12 ώρες (Δευτέρες, 21/2, 14/3, 28/3, 16/5, 30/5, 6/6)

Απαιτούμενες προϋποθέσεις
• Βασική γνώση Αγγλικής Γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο Lower)
• Έγκαιρη Υποβολή Αιτήσεως και Βιογραφικό Σημείωμα (τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν την έναρξη)
• Για άνεργα στελέχη: α) εγγραφή στον κατάλογο ανέργων του ΟΑΕΔ και β) επιλογή από την iCon των ενδιαφερομένων σε διάφορα σεμινάρια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την φορμα-αιτηση (www.icon.gr/Contact/tabid/69/language/el-GR/Default.aspx) στο site της iCon, www.icon.gr και να στείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: [email protected].