Ειδικά προγράμματα του υπουργείου Εργασίας για την προώθηση ανέργων και μελών ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στην αγορά εργασίας προωθούνται σταδιακά στην Κεντρική Μακεδονία.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας η αξιολόγηση των 42 προτάσεων που υποβλήθηκαν σε αυτήν για τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ). Μέσω αυτών, αναπτυξιακές συμπράξεις που θα δημιουργηθούν από δήμους, αναπτυξιακές εταιρείες, δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και συνδικαλιστικές οργανώσεις, θα αναζητήσουν ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης για ανέργους.

Οι άνεργοι που θα επιλεγούν θα κατευθυνθούν σε αυτές τις συγκεκριμένες δυνατότητες απασχόλησης που θα προκύψουν από τις αναλύσεις των τοπικών αγορών. Νωρίτερα θα συμμετέχουν σε καταρτίσεις και επιμορφώσεις, σεμινάρια στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, δράσεις εκμάθησης επαγγελματικής ορολογίας σε ξένη γλώσσα και εκπαιδευτική πρακτική άσκηση.

Παράλληλα θα υποστηριχτούν ώστε να εκπονήσουν επιχειρησιακά σχέδια και θα τους παραχθεί νομική υποστήριξη σε μια σειρά θεμάτων. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα ενθαρρυνθούν να ιδρύσουν οι ίδιοι επιχειρήσεις οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τόπου. Σύμφωνα με το Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Παναγιώτη Γεωργόπουλο, έχουν ήδη εγκριθεί 14 προτάσεις από τις οποίες θα ωφεληθούν περίπου 1500 άνθρωποι.