Ειδική εκδήλωση με θέμα «Οικονομική κρίση, αναδιοργάνωση, μείωση προσωπικού: Ο ρόλος και οι προκλήσεις της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού», διοργάνωσε η KPMG στις 27 Νοεμβρίου 2008 στο ξενοδοχείο Stratos Vassilikos.

Μέσα από τις εισηγήσεις που έγιναν αναδείχθηκε ο καταλυτικός ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια εποχή συνεχών αλλαγών και ανακατατάξεων. Επίσης, υπογραμμίστηκε η δέσμευση που πρέπει να συνεχίσουν να έχουν οι επιχειρήσεις απέναντι στους εργαζόμενους τους, ακόμη και σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, ότι θα προσπαθήσουν να εξαντλήσουν όλες τις δυνατές περικοπές εξόδων πριν φτάσουν στην ύστατη απόφαση της μείωσης προσωπικού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναλύθηκαν θέματα σχετικά με τις συνέπειες της κρίσης για τις εταιρείες και τους εργαζόμενους και παρουσιάστηκαν εργαλεία και εναλλακτικές λύσεις που διαθέτει η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για να τις αντιμετωπίσει, τόσο από διαχειριστικής, όσο και από νομικής πλευράς.

Επιπλέον, προτάθηκαν λύσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εργαζομένων που αποχωρούν από την επιχείρηση. Παρουσιάστηκαν, επίσης στοιχεία της ετήσιας έρευνας αποδοχών και παροχών του 2008, με συμμετοχή 306 εταιρειών, από την οποία προκύπτει ότι το 89% των επιχειρήσεων δίνει στο προσωπικό πρόσθετες χρηματικές αποδοχές, το 22% τους παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης, το 6% συνεχίζει για κάποιο χρονικό διάστημα να τους πληρώνει την κοινωνική ασφάλιση, ενώ το 5% δεν τους διακόπτει το εταιρικό πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης ή/και συνταξιοδότησης.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι Υπηρεσίες Επαγγελματικής Αποκατάστασης Εργαζομένων της KPMG, στις οποίες οι σύμβουλοι υποστηρίζουν τα άτομα που αποχωρούν από την επιχείρηση με στόχο τη γρήγορη επανατοποθέτηση τους στην αγορά εργασίας.