Η δικτυακή πύλη ανεύρεσης εργασίας της Indesit Company βραβεύεται ως «η πιο λειτουργική» σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρικές ιστοσελίδες των Ιταλικών εταιρειών.

Η ιστοσελίδα Join In, www.indesitcompany.com, είναι ειδικά σχεδιασμένη, ώστε να επικοινωνεί με νέους πτυχιούχους και με εκείνους που αναζητούν νέες επαγγελματικές προκλήσεις.

Το βραβείο αποτελεί την επικύρωση, ενός καναλιού επικοινωνίας νέας γενιάς, το οποίο είναι ικανό να αναγνωρίζει τους πιθανούς υποψήφιους που διαθέτουν το κατάλληλο προφίλ και τις προσωπικές αξίες που θα μπορέσουν να συμβαδίσουν με την εταιρική αποστολή και το σύστημα αξιών που υιοθετεί η Indesit.

Οι υποψήφιοι περνούν από μια διαδικασία πολλαπλής επιλογής που έχει ως επίκεντρο τα ηθικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που τους διακρίνουν και η οποία είναι βασισμένη στον πυρήνα αξιών της Indesit. Τα αποτελέσματα των δεξιοτήτων που προκύπτουν συγκεντρώνονται από την πύλη Join In μαζί με τα βιογραφικά και τις προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες αφορούν στον κάθε υποψήφιο, για να χρησιμοποιηθούν σε μια πιθανή συνέντευξη.