Με την ψήφιση του νόμου Ν. 3696/2008 περί ιδρύσεως και λειτουργίας Κολλεγίων τον Αύγουστο του 2008, αναγνωρίστηκαν τα Κολλέγια ως πάροχοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης και καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα κριτήρια για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Κολλεγίων στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί 41 άδειες ιδρύσεως (και 40 άδειες λειτουργίας) Κολλεγίου σε παρόχους μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο 3696/2008 και λειτουργούν κανονικά από την 1/10/2009, σύμφωνα με δηλώσεις φορέων του κλάδου.

Στη χώρα μας δραστηριοποιούνται επιπλέον 170 περίπου δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και περίπου 5.000 Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ).

Η εκτενής πρωτογενής έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις και φορείς του κλάδου, έδειξε ότι ο αριθμός των σπουδαστών τριτοβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης το ακαδημαϊκό έτος 2009/10 παρουσίασε πτώση 12,5% σε σχέση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, το έτος 2010-2011 προβλέπεται αύξηση των σπουδαστών τριτοβάθμιων ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, της τάξης του 15%, η οποία εκτιμάται ότι θα προέλθει κυρίως από την αναμενόμενη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από την κλαδική μελέτη «Τριτοβάθμια Ιδιωτική Εκπαίδευση» που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group.