Στο Μουσείο Ηρακλειδών στο Θησείο, έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο, η υπογραφή του Ιδρυτικού Καταστατικού της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία 80 ατόμων που δραστηριοποιούνται στον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό κλάδο και λειτουργεί υπό τη νομική μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Με την ίδρυσή της η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ ευελπιστεί να παρέχει στα μέλη της το γνωστικό υπόβαθρο για την κατανόηση των εξελίξεων στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, καθώς και τη δυνατότητα να συμβάλουν ενεργά στην υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στην Ελλάδα.

Για την επίτευξη των σκοπών της, η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ θα προβαίνει, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και άλλους φορείς, στη δημοσίευση των απόψεων εκπροσώπων της σύγχρονης διανόησης, στη διοργάνωση εκδηλώσεων με ομιλητές από το χώρο της οικονομίας, της γεωπολιτικής, της ιστορίας και της φιλοσοφίας, καθώς και στην υποστήριξη των επιχειρηματιών πρωτοβουλιών αποφοίτων και νέων επιστημόνων.

Μεταξύ των εταιρειών που υποστηρίζουν την πρωτοβουλία είναι η American Express, η ΑΡΧΙΚΟΝ, η ΑΚΤΙΣ, η TESSERA MULTIMEDIA, η CELEBRITYWORKS και η δικηγορική εταιρεία Γ. ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.