Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 21 Ιανουαρίου, η ιδρυτική συνάντηση των μελών του Global Compact Network Hellas ως ανεξάρτητης νομικής οντότητας.

Το Global Compact Network Hellas είναι το Τοπικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Global Compact-UNGC) στην Ελλάδα. Μεταξύ των στόχων του περιλαμβάνονται, η προώθηση των Αρχών του UNGC στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών σχέσεων, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς, η προβολή των πρακτικών της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων, η συμβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη της πρωτοβουλίας του UNGC, η επιρροή επί των εθνικών πολιτικών για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και η κινητοποίηση των επιχειρήσεων για συμβολή στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Τα ιδρυτικά μέλη του νέου φορέα είναι οι Carel AE, Cosmos Aluminium ΑΕ, CSR Hellas, Ερνεστ & Γιανγκ Ελλάς (EY), Fourlis AE Συμμετοχών, GEO Routes Cultural Institute, Global Sustain, Grant Thornton AE, Interamerican ΑΕ, Intergeo ΕΠΕ, Intracom Telecom, Intermed ΑΕ, New York College, Polyeco AE, Quality Net Foundation, Uni-Pharma ABEE, Ακρίτας ΑΕ, ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ, ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν, Β. Καυκάς ΑΕ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ, Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Μοτορ Οιλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ, Μυτιληναίος ΑΕ, Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Χίου ΑΕ, Όμιλος UNESCO Σερρών, Οργάνωση Γη, ΟΤΕ ΑΕ και ΣΕΒ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών.