Ιδρύθηκε το Ελληνικό Chapter της Διεθνoύς Ομοσπονδίας Coaching (International Coach Federation), το οποίο αποτελείται από 35 επαγγελματίες Coaches από όλη την Ελλάδα.

 Ο σκοπός του ICF Greece Chapter είναι να συνδέσει όλους τους Έλληνες επαγγελματίες Coaches, να συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτών και να προσφέρει υπηρεσίες coaching στις επιχειρήσεις, στους πολίτες και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του ICF Greece Chapter βασίζονται σε τέσσερις βασικούς άξονες:

1. Πρόοδος: Στόχος είναι η εξέλιξη του επαγγέλματος του Coach.
2. Ανάπτυξη: Στόχος είναι τόσο η συνεχής επαγγελματική βελτίωση των μελών του ICF Greece Chapter όσο και η υποβοήθηση των πελατών στην αναγνώριση και στη συνέχεια υιοθέτηση επιθυμητών αλλαγών.
3. Διασύνδεση: Στόχος είναι η διασύνδεση όλων των επαγγελματιών Coaches σε τοπικό και διεθνές επίπεδο καθώς επίσης και η  προσέγγιση της τοπικής κοινωνίας και της επαγγελματικής κοινότητας επιδιώκοντας την εξοικείωσή τους με τα οφέλη του coaching.
4. Συμβολή: Στόχος είναι η συνεισφορά στην κοινωνία και στο επάγγελμα του Coach με τη δημιουργία επαγγελματιών Coaches υψηλώνπροτύπων, οι οποίοι εναρμονίζονται με τον κώδικα δεοντολογίας του ICF και διέπονται από τις αξίες του.