Η «σκιώδης» οικονομία ανήλθε το 2012 στα 46,4 δισ., σύμφωνα με το Institute of Economic Affairs. Ένας από τους λόγους που αυξάνεται η παραοικονομία είναι οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές, σύμφωνα με την έκθεση. Στο 24% του ΑΕΠ ή στα 46,4 δισ. ευρώ ανήλθε η παραοικονομία το 2012 στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας πόσο πολύ θα βοηθήσει η καταπολέμηση της στη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας και ενδεχομένως στη λήψη ηπιότερων μέτρων.

Ταυτόχρονα, το 37,3% των εργαζομένων στην Ελλάδα ήταν ανασφάλιστοι το 2008, ενώ η χώρα κατέχει την αρνητική πρωτιά με το μεγαλύτερο ποσοστό παράνομων μεταναστών εργαζόμενων σε ολόκληρο των κόσμο (4,4%). Από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Institute of Economic Affairs (IEA, Ινστιτούτο Οικονομικών Θεμάτων), προκύπτει ότι στην Ελλάδα η παραοικονομία κινείται διαχρονικά σε υψηλά ποσοστά. Το διάστημα 1999-2007 η παραοικονομία στην Ελλάδα ήταν κατά μέσο όρο στο 27,5% του ΑΕΠ. Επίσης, η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με το μεγαλύτερο ποσοστό παράνομων μεταναστών εργαζομένων. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 4,4%, ενώ ακολουθούν οι ΗΠΑ με 3,2% και η Ιταλία με 2%.

Επίσης, σε πολύ υψηλά επίπεδα βρίσκεται και η ανασφάλιστη εργασία στην Ελλάδα με το 37,3% των εργαζομένων να μην έχουν ασφάλιση. Γενικότερα, στους λόγους που αποδίδει η ΙΕΑ την παραοικονομία περιλαμβάνονται: α) το ύψος των φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών, β) η ορολογική συνείδηση της εκάστοτε κοινωνίας, γ) η ποιότητα των κρατικών θεσμών και αρχών (πόσο διεφθαρμένος είναι ο κρατικός μηχανισμός κάθε χώρας), δ) η νομοθεσία που ρυθμίζει την αγορά εργασίας των χωρών και τέλος, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Δημόσιο και κυρίως το πώς γίνονται οι διάφορες πληρωμές (μετρητά ή μέσω τραπεζών).