Το ΙΕΚ ΔΟΜΗ, στο πλαίσιο του προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτών που συμμετέχουν στη διαδικασία της κατάρτισης, διοργάνωσε στις 9 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Stanely εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Οργάνωση και Διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή όλων των καθηγητών και των ακαδημαϊκών διευθυντών των τομέων και την επιστημονική συνδρομή έμπειρων εισηγητών και καθηγητών ψυχοπαιδαγωγικής.

Το πρόγραμμα απευθύνονταν στους εκπαιδευτές όλων των ειδικοτήτων του ΙΕΚ ΔΟΜΗ, που συμμετέχουν και διαχειρίζονται τη διαδικασία της επαγγελματικής κατάρτισης. Η εκπαιδευτική ημερίδα, υλοποιήθηκε με διαδραστικό τρόπο με τη μορφή work shop, επιτυγχάνοντας τη συμμετοχή όλων και την πλήρης κατανόηση των επιμέρους θεμάτων και εφαρμογών.