Το λιανεμπόριο τροφίμων τόσο την περίοδο της έντονης οικονομικής ύφεσης, όσο και την περίοδο της πανδημίας αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της οικονομίας σε σχέση με τη διατήρηση και την αύξηση της απασχόλησης στην Ελλάδα την περίοδο του 2010-2022, όπως αναφέρει το ΙΕΛΚΑ σε σχετική του ενημέρωση.

Συγκεκριμένα από την επεξεργασία των στοιχείων απασχόλησης που παρέχει σε τριμηνιαία βάση η ΕΛ.ΣΤΑΤ. προκύπτει ότι την περίοδο 2000-2022 το λιανεμπόριο τροφίμων παρουσιάζει αύξηση της απασχόλησης κατά 60%, σε αντίθεση με το υπόλοιπο λιανικό εμπόριο το οποίο παρουσιάζει μείωση κατά 11%. Πρακτικά το λιανεμπόριο τροφίμων το 2022 απασχολεί σχεδόν 75.000 περισσότερους εργαζόμενους σε σχέση με το 2000, ξεπερνώντας τις 217.000 άμεσα απασχολούμενους.

217.000 οι άμεσα απασχολούμενοι
Συγκεκριμένα από το 2020 και μετά καταγράφεται σημαντική επίδραση της πανδημίας. Το λιανεμπόριο τροφίμων αύξησε την 3τία αυτή την απασχόληση του κατά 7,6% σε σχέση με το 2019, δηλαδή κατά περίπου 15.000 εργαζομένους.

Η τάση αυτή ήταν αντίστροφη με το λοιπό λιανικό εμπόριο παρουσιάζοντας μειωτική τάση την ίδια περίοδο κατά 4,0% σε σχέση με το 2019. Εξαιτίας της αύξησης που παρουσιάζει την τελευταία 6ετία το λιανεμπόριο τροφίμων και της ταυτόχρονης μείωσης των άλλων εμπορικών κλάδων, πλέον η απασχόληση του λιανεμπορίου τροφίμων αντιπροσωπεύει πάνω από το 30% συνολικά του λιανικού και χονδρικού εμπορίου, έχοντας σημαντικά μεγαλύτερες πωλήσεις μάλιστα από το λοιπό λιανεμπόριο.

Σημειώνεται ότι το λιανεμπόριο τροφίμων το 2022 αντιπροσωπεύει πάνω από το 5% στην συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα, ξεπερνώντας κλάδους όπως είναι οι Κατασκευές, οι Τράπεζες, οι Μεταφορές και η Υγεία.