Η Henkel ανακοίνωσε τη θέσπιση νέου κανονισμού για πλήρως αμειβόμενη γονική άδεια ανεξαρτήτως φύλου για τους εργαζομένους της σε όλο τον κόσμο, με στόχο την προώθηση της ισότιμης ανατροφής των παιδιών. Το πρόγραμμα αφορά περίπου 50.000 εργαζομένους της σε όλο τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, ο νέος παγκόσμιος κανονισμός προσφέρει στους γονείς έως και 8 (οκτώ) επιπλέον εβδομάδες πλήρως αμειβόμενης γονικής άδειας, με βάση το ρόλο του γονέα ως φροντιστή και όχι το φύλο ή τη βιολογική του κατάσταση.

Ως εκ τούτου, όλα τα φύλα και τύποι οικογένειας, καθώς και οι θετοί, ανάδοχοι, παρένθετοι, μόνοι και LGBTQ+ γονείς συμπεριλαμβάνονται στον κανονισμό ως υπεύθυνοι ανατροφής και φροντίδας των παιδιών. Σύμφωνα με την Henkel, η πρωτοβουλία αυτή, «χρησιμεύει ως βασικό θεμέλιο για την προώθηση της φιλικότητας προς την οικογένεια και της μεγαλύτερης ισότητας των φύλων, ιδιαίτερα σε χώρες όπου δεν υπάρχουν επί του παρόντος ευκαιρίες γονικής άδειας».

Η Henkel Hellas έχει θέσει σε εφαρμογή το νέο κανονισμό τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο βάσει των υπαρχόντων τοπικών πρακτικών και κανονισμών. Στην Ελλάδα, η εταιρεία θα καλύψει το υπόλοιπο 25% του μηνιαίου μισθού των 8 εβδομάδων της άδειας μητρότητας – το 75% καταβάλλεται από το κράτος ανάλογα με την κατηγορία μισθοδοσίας των εργαζομένων- και όλα τα έξοδα για 8 εβδομάδες της άδειας πατρότητας. Στην Κύπρο, η Henkel Hellas θα καλύψει πλήρως τις 8 εβδομάδες της άδειας πατρότητας, καθώς οι 9 εβδομάδες της άδειας μητρότητας καλύπτονται πλήρως από τη νομοθεσία. Η νέα γονική άδεια ισχύει για όλους τους εργαζομένους, ενώ σε περίπτωση που και οι δύο σύντροφοι εργάζονται στην εταιρεία, δικαιούνται την επιπλέον άδεια ακόμα και ταυτόχρονα εάν το επιθυμούν.

Η Karolina Markiewicz-Kuskowska, Πρόεδρος Henkel GR&CY και Γενική Διευθύντρια της Henkel Consumer Brands GR&CY, δήλωσε σχετικά: «Στη Henkel Hellas προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ένα ουσιαστικό μέλλον, καλύτερο για τις επόμενες γενιές και αυτή η πρωτοβουλία αποδεικνύει τη σταθερή μας δέσμευση για μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς και περισσότερη ισότητα μεταξύ των φύλων που μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του μελλοντικού εργατικού δυναμικού. Στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας και τους δίνουμε τη δυνατότητα να αναπτυχθούν, επαγγελματικά και προσωπικά, μέσω της εργασίας τους στη Henkel, αναγνωρίζοντας τη σημασία της υποστήριξης όλων των γονέων και κηδεμόνων».