Το Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών (ΕΙΠ) είναι ο μοναδικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στον Τομέα των Αγορών/ Προμηθειών & της Διοίκησης Εφοδιασμού.

Από το 2000 το ΕΙΠ διοργανώνει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης του IFPSM Certificate of Competence in Purchasing & Supply Management. Πρόκειται για το μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση του Διεθνώς καταξιωμένου τίτλου σπουδών IFPSM Certificate of Competence in Purchasing & Supply Management, εξασφαλίζοντας στα Στελέχη την απαιτούμενη γνώση, επάρκεια και ικανότητα προκειμένου να διαγράψουν μία επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στον συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα της Διοίκησης Αγορών / Προμηθειών και Εφοδιασμού.

Τα στελέχη που έχουν λάβει την Πιστοποίηση ξεπερνούν τα 200 σε αριθμό και δεν είναι τυχαίο ότι το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα αποκτά αναγνώριση από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, όπως αποδεικνύεται από τις επαναλαμβανόμενες συμμετοχές στελεχών τους κάθε χρόνο και από την αναφορά του ως επιθυμητό προσόν κατά τη διαδικασία πρόσληψης και αξιολόγησης. Ο 11ος Κύκλος ξεκινά τον Οκτώβριο και οι συνεντεύξεις των υποψηφίων με την επιτροπή των εισηγητών του Προγράμματος έχουν ήδη ξεκινήσει. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων είναι η 15η Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες για τις εγγραφές δίδονται από τη Γραμματεία του Ελληνικού Ινστιτούτου Προμηθειών, στο τηλέφωνο 2106209740 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο: [email protected].