Tο 70% των ηγετών δεν διαθέτει βασικές δεξιότητες ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία στον ρόλο του, κάτι που οδηγεί σε αναποτελεσματικότητα και κυρίως σε υψηλά επίπεδα στρες στο σύνολο του οργανισμου.

Ένας επιτυχημένος ηγέτης οφείλει: α. να διαθέτει κάποιες βασικές ικανότητες ηγεσίας, β. να ενισχύει την καλύτερη πλευρά των ανθρώπων στην εργασία και γ. να επικεντρώνεται σε ό,τι μπορεί να οδηγήσει στην πολυπόθητη επιτυχία. Κάθε ένα από αυτά τα τρία στοιχεία μπορεί να βελτιστοποιηθεί εφόσον το αμέσως προηγούμενο έχει καταστεί αποτελεσματικό. Σύμφωνα με έρευνα, σε δείγμα 1.000 ηγετών, οι βασικές δεξιότητες που οι ίδιοι οφείλουν να έχουν, τείνουν να παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
Καθημερινά οι ηγέτες καλούνται να αναθέσουν στην ομάδα τους projects ή συγκεκριμένους στόχους, αναμένοντας φυσικά και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Λαμβάνοντας αυτό ως δεδομένο, θα περίμενε κάποιος ότι οι leaders διαθέτουν κάποια βασική εκπαίδευση για την αποτελεσματική ανάθεση ώστε να διευκολυνθεί το έργο τους. Σε σχετική ερώτηση, ωστόσο, μόνο το 30% των ηγετών δήλωσε ότι έχει λάβει κάποιου είδους εκπαίδευση, ποσοστό που θα ανέμενε κάποιος να ανέρχεται στο 80%. Αναφορικά με τη διαχείριση χρόνου, την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και το feedback των ίδιων προς τις ομάδες τους, τα ποσοστά δεν διέφεραν σε σημαντικό βαθμό. Συνοπτικά, λοιπόν, περίπου το 70% των ηγετών δεν διαθέτει βασικές δεξιότητες ώστε να ανταποκριθεί στον ρόλο του, κάτι που μπορεί να εκπλήσσει τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουν προς αυτή την κατεύθυνση.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Πώς η έλλειψη ικανοτήτων από την πλευρά της ηγεσίας μπορεί να επηρεάσει την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών; «Από όλα τα projects, τις στρατηγικές και τις πρωτοβουλίες στα οποία έχετε συμμετάσχει σε όλη σας την επαγγελματική πορεία, πόσα από αυτά θεωρείτε ότι έχουν υλοποιηθεί σωστά;» ήταν η σχετική ερώτηση που απευθύνθηκε στους ηγέτες, με μόλις το 20-30% να απαντά θετικά και να αναφέρει επιτυχημένη υλοποίηση. Αυτό βέβαια φαίνεται να αναγκάζει στη συνέχεια τους εκάστοτε line managers να προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχο για την υλοποίηση, κάτι που πολλές φορές συνοδεύεται από προσήλωση στο έργο και όχι στους ανθρώπους.

Οι ηγέτες που διαθέτουν τις ανωτέρω βασικές ικανότητες και έχοντας τον έλεγχο των διαδικασιών και των projects που έχουν αναθέσει, μπορούν να αφιερώσουν τον διαθέσιμο χρόνο τους στους ανθρώπους και στον τρόπο που θα τους εμπνεύσουν, ώστε να αποδώσουν περισσότερο. Όταν και αυτό βελτιστοποιηθεί, ο δρόμος προς την επιτυχία θεωρείται ακόμη πιο εύκολος, καθώς είναι σε θέση να αφιερώσουν χρόνο και σε όλους εκείνους τους παράγοντες που θα τους θα οδηγήσουν σε αυτήν.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ HR
To HR οφείλει να βρίσκεται σε επαγρύπνηση αναφορικά με τις ηγετικές δεξιότητες και κατά πόσο αυτές εντοπίζονται στις ανώτερες θέσεις και στους team leaders. Όταν ωστόσο εμφανίζονται σχετικές ελλείψεις, καλείται να προσφέρει την απαραίτητη βοήθεια ώστε αυτές να αποκτηθούν μέσα από την εκπαίδευση. Και μπορεί αυτή η διαδικασία να μην αποτελεί μέρος του στρατηγικού ρόλου που διαθέτει το HR, ωστόσο είναι εξαιρετικά σημαντικό καθώς πέρα από την ομαλή λειτουργία των ομάδων και τα θετικά αποτελέσματα που εμφανίζονται σε επίπεδο παραγωγικότητας, φαίνεται να συμβάλει ενεργά και στα χαμηλά επίπεδα στρες που εμφανίζονται σε ένα εργασιακό περιβάλλον.

    Γράφει ο Chris Roebuck ,
    Visiting professor of transformational
    leadership, Cass Business School in London
    Απόδοση: Αντωνία Κατσουλιέρη
    Πηγή: HR Magazine, Ιούνιος 2018