Η αποτελεσματική ηγεσία είναι το κλειδί για τη μελλοντική ανάπτυξη των οργανισμών, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η παγκοσμιοποίηση απαιτεί ολοένα και μεγαλύτερα αποθέματα ταλέντου για να καλυφθούν οι διεθνείς ανάγκες των επιχειρήσεων. Οι Κορυφαίες Εταιρείες δείχνούν να έχουν κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη αυτή σε σύγκριση με τους υπόλοιπους οργανισμούς.

Η πλειοψηφία των κορυφαίων εταιρειών (85%) πιστεύουν ότι είναι εξοπλισμένες με τους κατάλληλους εκκολαπτόμενους ηγέτες σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που δε θεωρούν ότι είναι προετοιμασμένες για το μέλλον, αποκαλύπτει η έρευνα «Ηγεσία σε Κορυφαίους Oργανισμούς 2007» (Top Companies for Leaders 2007) που διεξήγαγε η εταιρεία Hewitt Associates σε συνεργασία με το περιοδικό FORTUNE και το RBL Group.

Η συγκεκριμένη μελέτη, έχει σκοπό να φέρει στο φως τη σύνδεση μεταξύ της οικονομικής επιτυχίας των Κορυφαίων Επιχειρήσεων και των πρακτικών ηγεσίας που εξασκούν. Το πρώτο κύμα της έρευνας διεξήχθη το 2001, ενώ ακολούθησαν και άλλες τρεις το 2003, το 2005 και το 2007. Οι 45 οργανισμοί που χαρακτηρίστηκαν κορυφαίοι προέκυψαν από μια λίστα 563 επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως κλάδων δραστηριοποίησης, μεγέθους και ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Η μεγαλύτερη πρόκληση που πρόκειται να αντιμετωπίσουν οι κορυφαίες επιχειρήσεις (68%), αλλά και όλοι οι οργανισμοί, είναι η ανάπτυξή τους, ακολουθούν η εξάπλωση σε νέες αγορές, η παγκοσμιοποίηση, ενώ τα υψηλά κόστη έρχονται στην τρίτη θέση.

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι οι μελλοντικοί ηγέτες πέραν όλων των άλλων ικανοτήτων που είναι απαραίτητες, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διοικούν μια πολυεθνική επιχείρηση.

Το μυστικό των ισχυρών επιχειρήσεων
Οι Κορυφαίες Επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί τη σημασία της ηγεσίας για την εξασφάλιση του μέλλοντός τους και αυτό είναι προφανές από τις στρατηγικές, τις προτεραιότητές και τις συμπεριφορές τους. Πράγματι, ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η ηγεσία σε αυτούς τους οργανισμούς είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος με τη στρατηγική της επιχείρησης. Αντιθέτως, στις υπόλοιπες εταιρείες η ανάπτυξη ηγεσίας δείχνει να είναι δευτερευούσης σημασίας τόσο για το παρόν, όσο και για το άμεσο μέλλον. Παρόμοια είναι η εικόνα και στο ποσοστό του χρόνου που αξιοποιείται στην ανάπτυξη ηγεσίας από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού η πλειονότητα των κορυφαίων οργανισμών επενδύουν 31 – 40% του χρόνου τους, ενώ οι υπόλοιπες λιγότερο από το 10%.

Πάντως, με το πέρασμα του χρόνου, γίνεται ξεκάθαρο ότι όλες οι επιχειρήσεις, όχι μόνο οι κορυφαίες, κατανοούν ότι η ανάπτυξη ηγεσίας πρέπει να καταστεί μία από τις προτεραιότητές τους. Είναι χαρακτηριστικό, ότι την περασμένη πενταετία μόνο το 21% των επιχειρήσεων και το 70% των κορυφαίων εταιρειών αξιολογούσαν την ανάπτυξη ηγεσίας σαν προτεραιότητα. Όσον αφορά στην επόμενη πενταετία τα ποσοστά αυτά ανέρχονται σε 69% και 100% αντίστοιχα.

Η συντριπτική πλειοψηφία (85%) των ισχυρών οργανισμών παγκοσμίου εμβέλειας θεωρούν ότι οι επιθυμητές ηγετικές συμπεριφορές έχουν εμπεδωθεί από τους εργαζόμενους, σε σύγκριση με το κατά πολύ μικρότερο 37%, που συγκέντρωσαν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.


Η Ευρωπαϊκή κορυφή
Στη γηραιά ήπειρο, η έρευνα διαπίστωσε μεγάλη βελτίωση αναφορικά με τις πρακτικές ηγεσίας των οργανισμών σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί το 2003. Επιπλέον, ενώ η ψαλίδα των κορυφαίων εταιρειών και των υπολοίπων κλείνει, οι ισχυρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να ξεχωρίζουν.
Σύμφωνα με τις προηγούμενες μετρήσεις (2003, 2005) τρεις ήταν οι αρχές που διέκριναν τους καλύτερους από τους καλούς οργανισμούς: υποστήριξη και συμμετοχή ανωτέρων στελεχών, φανατική επικέντρωση στο ταλέντο και κατοχή και χρήση των σωστών τεχνικών ανάπτυξης ταλέντου. Το 2007 οι αρχές αυτές όχι μόνο συνεχίζουν να ισχύουν, αλλά ενδυναμώνονται ακόμα περισσότερο.

Ο τρόπος με τον οποίο οι καλύτερες Ευρωπαϊκές εταιρείες επιλέγουν, αμείβουν και κρατούν τους ηγέτες τους αντικατοπτρίζει τους στρατηγικούς τους στόχους. Παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο ακούγεται αυτονόητο, λιγότερο από το ένα τέταρτο όλων των υπολοίπων εταιρειών ευθυγραμμίζουν τις πρακτικές τους για την επιλογή ηγετών εσωτερικά και εξωτερικά με την ευρύτερή στρατηγική τους.

Συγκεκριμένα, το 44% των ισχυρών επιχειρήσεων κάνουν χρήση ετήσιων κινήτρων και το 66% μακροπρόθεσμων για την εφαρμογή του σωστού τύπου ηγεσίας. Παράλληλα, σχεδόν όλοι οι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί, έχουν θεσπίσει διαδικασίες, οι οποίες εποπτεύουν την αποτελεσματικότητα των ηγετών σε αντίθεση με τις άλλες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τέτοιες διαδικασίες σε πολύ μικρότερο βαθμό.

 Ευρωπαϊκές Κορυφαίες Εταιρείες για Ηγέτες 2007

 Εταιρεία και Ταξινόμηση

 Κεντρικά Γραφεία

 1. Nokia Corporation

 Φινλανδία

 2. BBVA

 Ισπανία

 3. Inditex, S.A.

 Ισπανία

 4. GlaxoSmithKline

 Ηνωμένο Βασίλειο

 5. L’Oreal

 Γαλλία

 6. Randstand Holding

 Ολλανδία

 7. Deutsche Lufthansa AG

 Γερμανία

 8. UBS AG

 Ελβετία

 9. SAP AG

 Γερμανία

 10. BMW Group

 Γερμανία

 Πηγή: Hewitt Associates

Επιπλέον, ενώ η πλειοψηφία όλων των εταιρειών συνηθίζει να καταγράφει τις θέσεις εργασίας που καλύπτονται μέσω πλάνων διαδοχής , όλες οι καλύτερες Ευρωπαϊκές εταιρείες (100%) παρακολουθούν τη διακράτηση των σημαντικών στελέχων. Αντιθέτως, μόνο το 62% των υπολοίπων οργανισμών προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες.

Τέλος, μια ακόμα ειδοποιός διαφορά μεταξύ καλών και άριστων εταιρειών είναι ότι οι τελευταίες κατανοούν τη σημασία της φήμης του leadership brand, στην προσέλκυση και διακράτηση όχι μόνο των ταλέντων αλλά και των πελατών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του leadership brand. Η συντριπτική πλειοψηφία των κορυφαίων Ευρωπαϊκών εταιρειών (90%) δήλωσαν ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι άμεσα συνδεδεμένη με το είδος της ηγεσίας το οποίο ασκούν. Αυτό, όμως, δε συμβαίνει και με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές εταιρείες, όπου μόνο τα δύο τρίτα των ερωτώμενων ανέφεραν ότι η κοινωνική τους ευθύνη είναι άμεσα συνδεδεμένη με το corporate brand και ακόμα λιγότεροι (41%) δήλωσαν ότι είναι σημαντικό κομμάτι του leadership brand.