Με αφορμή την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας που υπέγραψαν το Elevate Greece και ο ΣΕΒ, με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων, ανακοινώθηκε η δημιουργία της νέας υπηρεσίας προσέλκυσης εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης και δεξιοτήτων IG@work. Το IG@work είναι μια πλατφόρμα που αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία του ΣΕΒ, μέσω της οποίας προωθούνται ευκαιρίες εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και προσελκύεται ταλέντο, όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η πλατφόρμα εστιάζει σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την τεχνολογία, με βιομηχανικές θέσεις υψηλής εξειδίκευσης και με διοικητικές/διευθυντικές θέσεις ευθύνης. Οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να αναδημοσιεύουν στην πλατφόρμα τις ανοικτές τους online θέσεις εργασίας και να δέχονται με απλό τρόπο τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων υποψηφίων. Τη νέα αυτή πλατφόρμα θα μπορούν να την αξιοποιήσουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις του Elevate Greece.

Τι περιλαμβάνει η συνεργασία Elevate Greece και ΣΕΒ
Όσον αφορά στη συνεργασία Elevate Greece και ΣΕΒ, αυτή περιλαμβάνει ακόμα την ενδυνάμωση της διασύνδεσης της έρευνας και των spin-offs με τη βιομηχανική παραγωγή, την ενθάρρυνση της μεταφοράς τεχνολογίας και της ανταλλαγής γνώσης και την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων για ταχεία επιχειρηματική ανάπτυξη. Τέλος, περιλαμβάνει ακόμα και τις Υπηρεσίες Δικτύωσης Innovation Ready. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις του Μητρώου με τη συμμετοχή τους στα εργαστήρια και στις υπηρεσίες Innovation Ready του ΣΕΒ αποκτούν σημαντικές ευκαιρίες δικτύωσης με τη βιομηχανία, με δυναμικές επιχειρήσεις και με επενδυτικά σχήματα που ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση νέων καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων.