Την εκκίνηση αυτόφωρης διαδικασίας προβλέπει εγκύκλιος του ΙΚΑ με την ένδειξη «εξαιρετικά επείγουσα», για τους ασυνεπείς εργοδότες που χρωστούν ασφαλιστικές εισφορές.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο με την οποία ενισχύονται οι διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 86/1967 (αναφορικά με τα ποινικά αδικήματα της παρακράτησης των εργοδοτικών εισφορών και της υπεξαίρεσης των εργατικών εισφορών), θα ασκείται ποινική δίωξη για πλημμέλημα εάν εργοδότης, μη φυσικό πρόσωπο, οφείλει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ποσά άνω των 20.000 ευρώ στην περίπτωση των εργοδοτικών εισφορών, και άνω των 10.000 ευρώ εάν πρόκειται για εργατικές εισφορές. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για να ασκηθεί η ανάλογη ποινική δίωξη θα πρέπει να έχει περάσει ένας μήνας από την ημερομηνία κατά την οποία οι ασφαλιστικές εισφορές έγιναν απαιτητές και δεν καταβλήθηκαν προς τον ασφαλιστικό φορέα. Το αδίκημα θα χαρακτηρίζεται διαρκές, άρα το αυτόφωρο μετατρέπεται σε συνεχές στις περιπτώσεις εκείνες που οι οφειλές υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ.