Αύξηση κατά 35,36% των εργαζομένων με μερική απασχόληση μέσα σε ένα χρόνο (στις 404.363 από 298.738 που ήταν το 2012) και συνολική μείωση των μισθών για τους οποίους καταβάλλονται εισφορές κατά 7,47% (και κατά 19,32% στα οικοδομικοτεχνικά έργα) κατέγραψε το ΙΚΑ το Σεπτέμβριο του 2013.

Σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία, μεταξύ Σεπτεμβρίου 2012 και Σεπτεμβρίου 2013, ο αριθμός των ασφαλισμένων, ύστερα από τα χρόνια των συνεχών μειώσεων, αυξήθηκε κατά 11,88% (+7,60% με πλήρη απασχόληση και +35,36% με καθεστώς μερικής απασχόλησης) και μειώθηκε κατά 7,08% μόνο στις κατασκευές. Συνολικά οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ έφτασαν το 1.671.632 (από 1.500.869) και αριθμός των επιχειρήσεων τις 224.829 από 215.113, αν και μείωση υπήρξε στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδων των οικοδομικοτεχνικών έργων (στις 14.038 από 15.736).

Ο μέσος μισθός για πλήρη απασχόληση έφτασε στα 1.246,10 ευρώ, από 1.310, 24 ευρώ που ήταν το Σεπτέμβριο του 2012 και για τη μερική απασχόληση στα 450,36 ευρώ, από 542,09 ευρώ. Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 7,47% και στα οικοδομικοτεχνικά έργα κατά 19,32% και το μέσο ημερομίσθιο στα 54,38 ευρώ (25,91 ευρώ για μερική απασχόληση) από τα 55,99 ευρώ (28,78 ευρώ για τους μερικώς απασχολουμένους).