Δεύτερη σύνταξη πλήρη ή μπορούν να λάβουν εργαζόμενοι και εργαζόμενες ήδη συνταξιούχοι από το ΙΚΑ εφόσον συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις που ισχύουν από 1/1/2011 είτε με πραγματικό χρόνο ασφάλισης είτε ακόμη και με εξαγορά πλασματικών χρόνων.

Το «σήμα» για τη διεκδίκηση διπλών συντάξεων από εργαζομένους συνταξιούχους όλων των Ταμείων, πλην του ΟΓΑ, δίνουν εγκύκλιοι που εξέδωσαν το ΙΚΑ και το ΕΤΕΑ. Σύμφωνα με αυτές δεύτερη πλήρη κύρια σύνταξη δικαιούνται οι συνταξιούχοι – ασφαλισμένοι (ως εργαζόμενοι) που λαμβάνουν σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή από το Δημόσιο, εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας και έχουν πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες προς το όριο ηλικίας πλήρους σύνταξης ελάχιστες ημέρες ασφάλισης που είναι οι 6.000 ημέρες (20 έτη).

Δεύτερη μειωμένη κατά 50% κύρια σύνταξη δικαιούνται, από την 1/1/2011, άνδρες ασφαλισμένοι σε ηλικία 65 ετών με τουλάχιστον 4.800 ημέρες ασφάλισης (16ετία) και οι γυναίκες με 4.800 ημέρες ασφάλισης σε ηλικία 60 ετών (το ηλικιακό όριο που ίσχυε το 2010 για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος, μειωμένης που αυξάνεται κατά ένα έτος και για κάθε επόμενο έτος, μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας).