Να υιοθετήσουν το μέτρο της μη χρηματοδότησης επιχειρήσεων με ανασφάλιστους εργαζόμενους, ακολουθώντας την πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς, καλεί τις τράπεζες με ανακοίνωσή της η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

«Είμαστε βέβαιοι ότι το σύνολο των Τραπεζών θα υιοθετήσει το μέτρο αυτό, η εφαρμογή του οποίου είναι ιδιαίτερα απλή, δεδομένου ότι η άντληση αυτής της πληροφορίας από τις Τράπεζες, για κάθε υποψήφια εταιρεία για χρηματοδότηση μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», καταλήγει η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, Μιχάλης Σάλλας, ανακοίνωσε την απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων με την οποία εντάσσονται «στις προϋποθέσεις στήριξης και χρηματοδότησης κάθε είδους επιχειρηματικότητας, σε ατομική ή εταιρική βάση, όχι μόνο τα λογιστικά μεγέθη αλλά και την πιστή προσήλωση σε μία βασική αρχή: Καμία οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα δεν θα πρέπει να θίγει εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα».