Το ΙΚΑ ΕΤΑΜ θέτει σε παραγωγική λειτουργία από τις 10 Ιανουαρίου τη διαδικασία on line χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, αξιοποιώντας τα δεδομένα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Μέσω διαδικτύου θα μπορούν να λαμβάνουν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας οι:
– Φορείς ή πρόσωπα που έχουν πιστοποιηθεί ή θα πιστοποιηθούν στο μέλλον (Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφους κλπ.), τόσο για απογεγραμμένους εργοδότες όσο και για αναπόγραφες επιχειρήσεις/επιτηδευματίες αποκλειστικά για τις συναλλαγές με αυτούς.

– Απογεγραμμένοι εργοδότες κοινών επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί ή θα πιστοποιηθούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την υποβολή της ΑΠΔ.

– Aπογεγραμμένοι εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί ή θα πιστοποιηθούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την υποβολή της ΑΠΔ και μόνο για μεταβίβαση κτίσματος και συμμετοχή σε δημοπρασίες.

Μέσω των υπηρεσιών εσόδων των Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων του Ιδρύματος, θα μπορούν να λαμβάνουν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας όλοι οι εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η νέα διαδικασία της on line χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας θα συνοδεύεται και από τη δυνατότητα επιβεβαίωσης της εγκυρότητάς τους μέσω διαδικτύου, όπως προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. Φ.11321/25754/1695/15-12-2011 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τα οφέλη από την εφαρμογή της on line χορήγησης και επιβεβαίωσης της ασφαλιστικής ενημερότητας είναι σημαντικά, καθώς:
– Καταπολεμάται στην πράξη η γραφειοκρατία.
– Μειώνεται περαιτέρω η ανάγκη επισκεψιμότητας των πολιτών στα Υποκαταστήματα του Ιδρύματος. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η παραγωγικότητα των υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τρίτων φορέων, των επιχειρήσεων και των πολιτών, γιατί αποδεσμεύεται χρόνος από την εκτέλεση διεκπεραιωτικών εργασιών προς όφελος άλλων εργασιών που προσδίδουν προστιθέμενη αξία.
– Μηδενίζονται οι περιπτώσεις ύπαρξης πλαστών ασφαλιστικών ενημεροτήτων και εξαλείφονται φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς που ζημιώνουν τόσο τους ασφαλισμένους όσο και τις επιχειρήσεις.