Ξεπερνούν τις 150.000 οι εκκρεμείς αιτήσεις απονομής σύνταξης που έχουν υποβληθεί στο ΙΚΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος.

Συγκεκριμένα, οι εκκρεμείς αιτήσεις ανέρχονται σε 151.983. Από αυτές, οι 74.256 αφορούν αιτήματα κύριας σύνταξης και 77.727 αιτήματα επικουρικής. Η διοίκηση του Ιδρύματος θεωρεί τις καθυστερήσεις στην απονομή των συντάξεων «ένα από τα πλέον κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το ΙΚΑ» και τις αποδίδει αφενός στις αλλαγές που επήλθαν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς αυξάνοντας τον όγκο των αιτημάτων, και αφετέρου στη δραματική μείωση των υπαλλήλων λόγω αθρόων συνταξιοδοτήσεων σε συνδυασμό με το «πάγωμα» των προσλήψεων.

Ο μέσος χρόνος αναμονής για την έκδοση οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης διαφέρει ανάλογα με το υποκατάστημα τη στελέχωση των μονάδων καθώς και την κατηγορία θεμελίωσης –αν πρόκειται δηλαδή για απλή (με χρόνο ασφάλισης μόνο στο ΙΚΑ) ή διαδοχική ασφάλιση (με χρόνο ασφάλισης και σε άλλους φορείς).

Προκειμένου να μειώσει το χρόνο αναμονής, να εξασφαλίσει την καταβολή προσωρινών συντάξεων σε περισσότερους συνταξιούχους, αλλά και τη δυνατότητα ελέγχου των πληρωμών συντάξεων, η διοίκηση του ιδρύματος προχώρησε στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, όπως είναι, η πληρωμή σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ, η χορήγηση προσωρινής σύνταξης ακόμη και στις περιπτώσεις αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, καθώς και η έκδοση προσωρινής σύνταξης, σε περίπτωση οφειλής από αναγνωρίσεις χρόνων, με παρακράτηση της οφειλής από το ποσό της προσωρινής. Τέλος, με αποφάσεις του διοικητή του ΙΚΑ και Υπουργικές Αποφάσεις συστήθηκαν κλιμάκια επιτάχυνσης (υπερωριακής απασχόλησης) με έργο την έκδοση προσωρινών και οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης.