Στα 520 ευρώ θα είναι από το 2015 (με συνυπολογισμό της βασικής και της αναλογικής σύνταξης) η κατώτατη σύνταξη στα Ταμεία για 15έτη ασφάλισης.

Την εκτίμηση αυτή κάνει το ΙΚΑ διευκρινίζοντας ότι η βασική σύνταξη των 360 ευρώ, όπως προβλέπει ο ν. 3863/10, αφορά στη σύνταξη που θα λαμβάνει, στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων, ο ανασφάλιστος υπερήλικας (όπως ισχύει και σήμερα) ενώ για κάθε έτος ασφάλισης το ποσό αυτό, το οποίο εγγυάται το κράτος, θα αυξάνεται με αναδιανεμητικούς και ανταποδοτικούς όρους με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό της σύνταξης να διαμορφώνεται προς τα πάνω, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης.