«Εκτός αγοράς» έχουν τεθεί μέσα στα 4 χρόνια της ύφεσης 103.580 επιχειρήσεις και 411.504 εργαζόμενοι. Τις απώλειες αποκαλύπτουν τα συγκριτικά στοιχεία του μητρώου εργοδοτών και ασφαλισμένων του ΙΚΑ μεταξύ Ιουνίου 2009 και Ιουνίου 2013.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία, ο αριθμός των «ενεργών» επιχειρήσεων που εξακολουθούν να υποβάλλουν Ανακεφαλαιωτική Περιοδική Δήλωση στο ΙΚΑ περιορίστηκε στις 210.051 από 313.631 (-33,03 %) και των απασχολουμένων σε 1.579.222 από 1.990.726 (-20,67 %). Η μείωση των επιχειρήσεων ήταν συγκριτικά μεγαλύτερη στον οικοδομικοτεχνικό κλάδο καθώς «εξαφανίστηκε» το 74,85% των εταιρειών (έχουν απομείνει 11.684 από 46.466 που δραστηριοποιούνταν πριν από 4 χρόνια) και το 75,22% των απασχολουμένων (στις 32.695 από 131.927).

Οι μόνο κλάδοι που «άντεξαν» στην 4ετία και αύξησαν τον αριθμό των απασχολουμένων είναι: Τα ξενοδοχεία και εστιατόρια με 224.768 εργαζόμενους τον Ιούνιο του 2013 έναντι 220.000 τον Ιούνιο του 2009 και η Υγεία και κοινωνική μέριμνα με 95.031 εργαζόμενους από 87.990 που ήταν πριν από 4 χρόνια. Όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι της οικονομίας, ακόμη και οι «πρώτοι», για χρόνια, σε απασχόληση (όπως το εμπόριο και η μεταποιητική βιομηχανία) καταγράφουν απώλειες θέσεων εργασίας. Επιπρόσθετα, το μέσο ημερομίσθιο, μετά την αλλαγή του πλαισίου των συλλογικών συμβάσεων και την επικράτηση των ατομικών συμβάσεων που έγινε μέσα στην περίοδο αυτή, περιορίστηκε έως 25,94% (στα οικοδομικοτεχνικά έργα) και κατά 8,24% στο σύνολο των κλάδων.

Μειώσεις έχουν προκύψει, ωστόσο, και από την αύξηση των «ευέλικτων» συμβάσεων (μερικής και εκ περιτροπής εργασίας) για τις οποίες η μέση (μεικτή) αμοιβή για την οποία παρακρατούνται εισφορές έχει διαμορφωθεί στα 496,10 ευρώ για 343.617 εργαζόμενους έναντι 1.289,75 ευρώ που είναι ο μέσος μισθός για τους υπόλοιπους 1.232.651 εργαζόμενους.