Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον οι οργανισμοί καλούνται να επιδείξουν άμεση ανταπόκριση στις νέες ανάγκες και προκλήσεις των αγορών, πελατοκεντρικότητα και κυρίως καινοτομία, έχοντας ωστόσο εξασφαλίσει ότι διαθέτουν εκείνα τα στελέχη που θα συμβάλλουν ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση.

Στελέχη δηλαδή που ξεχωρίζουν για τις ικανότητες, το ταλέντο και τη δέσμευση στο όραμα και τους στόχους της εταιρείας. Ποια είναι ωστόσο εκείνη η ικανή και αναγκαία συνθήκη που δημιουργεί το πρόσφορο έδαφος ώστε να ευδοκιμήσουν οι συγκεκριμένοι «πρωταγωνιστές» προσφέροντας πολλαπλά οφέλη σε έναν οργανισμό; Η διαμόρφωση δυναμικών ομάδων που θα λειτουργήσουν ως φορείς καινοτομίας μέσα στο εργασιακό περιβάλλον θέτεται στο επίκεντρο για ακόμη μία φορά με την «ισχύ εν τη ενώσει» να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε έναν οργανισμό, αποτελώντας όχι μόνο την ικανή αλλά ταυτόχρονα και αναγκαία συνθήκη για θαυμαστά αποτελέσματα. Κάτι που αφορά όλες τις ομάδες, μικρές ή μεγάλες. Ομάδες που ξεκινούν από το management team και επεκτείνονται σε όλο το εύρος μιας εταιρείας.

«Οι ηγέτες που είναι “προσβάσιμοι”, που αναγνωρίζουν τα δικά τους σφάλματα και ευνοούν τη συμμετοχή των μελών της ομάδας ακούγοντας προσεκτικά τις ιδέες και τις δυσκολίες-προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, είναι και αυτοί που διαθέτουν το “κλειδί” για το μέλλον της εταιρείας» εξήγησε η Αmy Edmondson, keynote speaker στο 11th People Management Executive Seminar, αναδεικνύοντας τον τρόπο που η ηγεσία και τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού είναι σε θέση να οικοδομήσουν μια κουλτούρα που όχι μόνο υποστηρίζει αλλά προάγει την καινοτομία μέσα σε έναν οργανισμό.

Ταυτόχρονα, η καινοτομία δεν πρέπει να αποτελεί έννοια ή προϊόν στο εσωτερικό περιβάλλον μιας εταιρείας, αλλά διαδικασία ή ακόμη και επιχειρηματικό μοντέλο εξήγησε η ίδια, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη οι οργανισμοί να μην αποφεύγουν τα «έξυπνα λάθη» καθώς παρέχουν εξαιρετικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν προς όφελός τους, όπως θα διαβάσετε και σε επόμενες σελίδες.

Καλή χρονιά!