Ικανοποίηση δημιουργεί στην ICAP Group το γεγονός ότι οι νέες πρωτοβουλίες που έλαβε με τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μονάδων και με τη δυναμική επέκταση στο εξωτερικό, οδήγησαν σε βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας το 2010.

Υπηρεσίες και Προϊόντα όπως η Β2Β Διαχείριση Απαιτήσεων, η νέα Έκδοση «40 Κορυφαίοι Κλάδοι», η Συμβουλευτική σε Data Management, η εκπαίδευση με την εξαγορά της Huthwaite κ.ά., ήταν επενδύσεις της εταιρείας με στόχο να αντιμετωπίσει το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, το 2010, η ICAP δημιούργησε την Κοινότητα «Strongest Companies in Greece» εγγράφοντας ήδη 830 μέλη, διακρίθηκε ως Superbrand και επεκτάθηκε με θυγατρική εταιρεία στην Κύπρο.

Σημειωτέον ότι η ICAP Group με την ολοκλήρωση του 2010 υπερτριπλασίασε τα μεγέθη της, μέσα σε μόλις 4 χρόνια, από τη στιγμή δηλαδή που Fund της Global Finance, της μεγαλύτερης εταιρείας Ιδιωτικών Κεφαλαίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξαγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο της εταιρείας.

H ICAP Group πετυχαίνοντας €60 εκατομμύρια έσοδα για το 2010 και φθάνοντας τους 1.150 εργαζομένους- είναι πλέον ο μεγαλύτερος Όμιλος παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Διαθέτει γραφεία σε 5 ελληνικές πόλεις και ισχυρή παρουσία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη με θυγατρικές στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Σερβία και στην Κύπρο.