Η λανθάνουσα κατάσταση ενός ιού αναφέρεται στη χρονική περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ της εισόδου του στον οργανισμό και της έναρξης της δράσης του, δηλαδή την παράγωγη αντιγράφων και την περαιτέρω εξάπλωση του.

Γενικότερα, με τον όρο λανθάνουσα κατάσταση αναφερόμαστε σε μια κατάσταση που αγνοούμε την ύπαρξή της. Λανθάνει ουσιαστικά της προσοχής μας με αποτέλεσμα να μην γίνεται αντιληπτή. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ακόμη και ως μια ικανότητα εν ύπνω η οποία περιμένει την αφύπνισή της μέσω της δράσης. Υπάρχουν αρκετές στιγμές στη ζωή μας που ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες λανθάνουσες καταστάσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές συνδέονται με την αδυναμία μας να κατανοήσουμε, να αποφασίσουμε τα επόμενά μας βήματα και να εξελίξουμε με αυτόν τον τρόπο τον εαυτό μας περαιτέρω, ενεργοποιώντας ικανότητες που θεωρητικά πιστεύουμε ότι δεν διαθέτουμε.

Ο άνθρωπος, ωστόσο, ως άτομο συνεχώς επιζητά την εξέλιξη, καθώς αυτή είναι που θα του εξασφαλίσει το κίνητρο να προχωρήσει και να ασχοληθεί με καινούρια πράγματα. Μέσα από την εξέλιξη, του ανοίγονται νέοι ορίζοντες και του ξεκλειδώνουν άλλες προοπτικές με τέτοιο τρόπο ώστε να θέτει τον επόμενο στόχο του και να σχεδιάζει την επίτευξή του παραμένοντας ενεργός. Ποτέ η ανάπτυξη του ανθρώπου δεν είναι αρκετή και αυτό είναι κάτι που αποτυπώνεται και στο πλαίσιο ενός εργασιακού περιβάλλοντος. Μάλιστα, οι ευκαιρίες εξέλιξης και εκπαίδευσης που παρέχουν οι εταιρείες στους ανθρώπους τους, πολλές φορές κρίνονται ως κρίσιμοι παράγοντες παραμονής τους σε έναν οργανισμό, καθώς και ενίσχυσης της δέσμευσής τους. Η συνεχής εξέλιξη δεν αποφέρει θετικά αποτελέσματα μόνο στους εργαζόμενους αλλά και στις ίδιες τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ανάγκη από νέες δεξιότητες και ικανότητες όπως αυτές διαμορφώνονται από το περιβάλλον και την 4η βιομηχανική επανάσταση που διανύουμε. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι «Η γνώση πρέπει να βελτιώνεται, να αμφισβητείται και να αυξάνεται συνεχώς, αλλιώς εξαφανίζεται» κάτι που υποστήριζε ένθερμα και ο Peter Drucker. Η επένδυση λοιπόν στην εκπαίδευση των στελεχών δεν έχει παρά μόνο οφέλη να προσφέρει, αφού σύμφωνα και με πρόσφατη έρευνα του CIPD, οι οργανισμοί που επενδύουν στη μάθηση σημειώνουν αύξηση της παραγωγικότητας, ενίσχυση του engagement, επιχειρηματική καινοτομία και ενίσχυση της ικανότητας επίλυσης των προβλημάτων όπως θα διαβάσετε και σε επόμενες σελίδες του περιοδικού.