Ένα Forum ανοικτού διαλόγου που επικεντρώνεται στο ότι οι γυναίκες σήμερα αποτελούν την ανερχόμενη δύναμη στην παγκόσμια οικονομία είναι το θέμα που θα αναπτυχθεί σήμερα, από τις 16:30 έως τις 21:00, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Η Επιτροπή Women in Business (WIB) του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, διοργανώνει το δεύτερο ετήσιο WIB Forum 2010, με θέμα: Η Ανερχόμενη Γυναικεία Οικονομία («The Rise of Female Economy»), φιλοδοξώντας να τονίσει ότι, σήμερα οι γυναίκες αποτελούν κυρίαρχη δύναμη στην παγκόσμια οικονομία και είναι αυτές που διαμορφώνουν τις τάσεις στα καταναλωτικά είδη και επιταχύνουν την κοινωνική αλλαγή παγκοσμίως.

Το Forum έχει ως στόχο να διερευνήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις επιχειρήσεις, να διευρύνουν το υπάρχον πελατολόγιο, να αυξήσουν το μερίδιό τους στην αγορά και να εισχωρήσουν σε νέες αγορές. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν τη σημαντικότερη επιχειρηματική ευκαιρία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σημαντική, προς αυτή την κατεύθυνση, θα είναι η συμβολή του στελέχους της Boston Consulting Group, Michael J. Silverstein, Senior Partner της BCG και συγγραφέας του βιβλίου Women Want More. Το WIB Forum θα ολοκληρώσει τις εργασίες του με το πάνελ συζήτησης μεταξύ Διευθυνόντων Συμβούλων για τα χαρακτηριστικά της ελληνικής γυναικείας οικονομίας και τις θέσεις τους για τα προσαρμοσμένα προϊόντα και υπηρεσίες για win-win στρατηγικές.