Το ALBA Graduate Business School διοργάνωσε, με επιτυχία, την ετήσια εκδήλωση για την Επώνυμη Καθηγητική Θέση στην Επιχειρηματική Ηθική «Αριστείδης Δασκαλόπουλος» με θέμα: «The current crisis and its ethical implications», τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2009, στα γραφεία του ΣΕΒ.

Οι ομιλητές της εκδήλωσης ήταν οι Καθηγητές του ALBA Graduate Business School, Νικόλαος Τραυλός, Πρύτανης και Κάτοχος της Επώνυμης Ακαδημαϊκής Έδρας στη Χρηματοοικονομική «Καίτη Κυριακοπούλου», και Richard Nielsen, Κάτοχος της Επώνυμης Καθηγητικής Θέσης στην Επιχειρηματική Ηθική «Αριστείδης Δασκαλόπουλος», οι οποίοι παρουσίασαν και σχολίασαν τα ευρήματα της ακαδημαϊκής τους έρευνας που αφορά στη σημερινή οικονομική κρίση, τα ηθικά ζητήματα που συνεπάγεται και τις μεταρρυθμίσεις που πιθανώς θα πρέπει να γίνουν.

Ο Δρ. Τραυλός αφού ανέλυσε τη σημερινή οικονομική κρίση αναφέρθηκε στις γενικότερες επιπτώσεις της. Στις αρνητικές ανέφερε την αύξηση των επιτοκίων και της ανεργίας και την έλλειψη ρευστότητας. Στις θετικές ανέφερε τον περιορισμό στη διαδικασία τιτλοποίησης, περισσότερη διαφάνεια του συστήματος και αυστηρότερη νομοθεσία. Τέλος, ο Δρ. Τραυλός σχολίασε την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, αναφέροντας πως το τραπεζικό σύστημα της χώρας μας είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σύγκριση με άλλες χώρες και πως οι όποιες επιπτώσεις βιώνει η οικονομία της είναι έμμεσες, προερχόμενες από τις παγκόσμιες οικονομικές δραστηριότητες.

Ο Καθηγητής Nielsen έθεσε το ηθικό πλαίσιο της συζήτησης αναλύοντας τα ηθικά ζητήματα που συνεπάγεται η οικονομική κρίση. Συγκεκριμένα, προσέγγισε το θέμα μέσα από την οπτική γωνία της επιχειρηματικής ηθικής που πρώτος δίδαξε ο Αριστοτέλης, σύμφωνα με τον οποίο, ο σκοπός των εταιρειών είναι η δημιουργία πλούτου κατά τέτοιον τρόπο, που να κάνει ταυτόχρονα τον επιχειρηματία καλύτερο άνθρωπο αλλά και την κόσμο ένα καλύτερο μέρος.