Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σχεδιάζει ένα νέο πρόγραμμα υποτροφιών, το οποίο αφορά τη χορήγηση χρηματικών υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, διάρκειας δύο ετών, με παράλληλη καθημερινή πρακτική άσκηση στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

Μετά το τέλος των μεταπτυχιακών σπουδών και της πρακτικής άσκησης, οι επιχειρήσεις θα αναλάβουν την υποχρέωση απασχόλησης αυτών των επιστημόνων για μία διετία. Το ΙΚΥ επιθυμεί να συμβάλει στην εθνική προσπάθεια για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, μέσα από το σχεδιασμό προγραμμάτων μεταπτυχιακών υποτροφιών, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων σε επιστημονικό δυναμικό, διευκολύνοντας έτσι τη σύνδεση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας. Γι’ αυτόν τον σκοπό, προχώρησε στην εκπόνηση ενός ερωτηματολογίου, προκειμένου να γίνει η καταγραφή των επιχειρήσεων και των αναγκών τους σε επιστημονικό δυναμικό ανά επιστημονική περιοχή και ειδίκευση. Έτσι το Ίδρυμα προσκαλεί τις επιχειρήσεις να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο έως τις 5 Ιουλίου, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα στοιχεία που θα συλλεχθούν, για τον άμεσο σχεδιασμό και υλοποίηση των νέων προγραμμάτων.