Με κλειδάριθμο και υποβάλλοντας ηλεκτρονικές αιτήσεις από τις 21 Μαρτίου στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις στο νέο πρόγραμμα επιχορήγησης 450 ευρώ κατ' άτομο και για διάστημα ενός χρόνου, για την πρόσληψη συνολικά 10.000 ανέργων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα προϋπολογισμού 54 εκατ. ευρώ, έχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν μειώσει το τελευταίο τρίμηνο το προσωπικό τους και δεν προτίθενται να το περιορίσουν, ούτε και να αλλάξουν τις συμβάσεις από πλήρους σε μερικής και εκ περιτροπής εργασία. Από την άλλη πλευρά, οι άνεργοι θα πρέπει να έχουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, να είναι ηλικίας 30-66 ετών και να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης.