Με υποχρεωτική ισχύ από 1η Μαρτίου 2013 ηλεκτρονικά θα υποβάλουν οι εργοδότες στο ΙΚΑ, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και τον ΟΑΕΔ μια σειρά από έγγραφα, όπως οι πίνακες προσωπικού, οι αναγγελίες πρόσληψης και καταγγελίας των συμβάσεων και η υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων.

Η συγκεκριμένη απόφαση θα έχει προαιρετική ισχύ από τις 15 Οκτωβρίου του 2012 και υποχρεωτική από την 1η Μαρτίου 2013. Πιο αναλυτικά, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης, με σχετική του απόφαση ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εργασίας, στο οποίο διασυνδέονται στο εξής οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, του ΟΑΕΔ και του ΙΚΑ.