Για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης, μίλησε ο Ηλίας Βυζάς, Εταίρος και Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος και Επικεφαλής για τη Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης της EY στην περιοχή CESA, στο πλαίσιο του πάνελ “The transformative power of AI”, του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

O H. Βυζάς μετέφερε την εμπειρία του από την οπτική του επικεφαλής του Κέντρου Αριστείας της EY για AI & Data στην Ελλάδα, στο οποίο απασχολούνται πάνω από 300 επιστήμονες και επαγγελματίες, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κινηθούν με ταχείς ρυθμούς όσον αφορά στην υιοθέτηση της ΑΙ, αλλιώς βρίσκονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο να αποτύχουν χωρίς καν να έχουν προσπαθήσει. Επιπρόσθετα, ο ίδιος εξήγησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει ήδη αρκετά χρόνια, απλώς σήμερα εξετάζουμε τους τρόπους με τους οποίους θα ενσωματώσουμε την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (GenAI) σε όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες, καθώς και πώς θα μπορέσουμε μέσω των δυνατοτήτων της να βελτιώσουμε ήδη υπάρχουσες διαδικασίες.

Όπως υποστήριξε, για να επιτευχθεί αυτό, οι οργανισμοί θα πρέπει να επικεντρωθούν σε δύο διαστάσεις: την τεχνική/τεχνολογική (hard) και την οργανωσιακή/ανθρώπινη (soft). Στην πρώτη, περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις χρήσης (use cases), ενώ στη δεύτερη συναντάμε την αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου, τους τομείς προς επένδυση, την ηθική και υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, τα ρυθμιστικά πλαίσια και το ανθρώπινο κεφάλαιο.

Επιπλέον, ο κ. Βυζάς εστίασε στην αξία της προσέλκυσης, της εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου ταλέντου σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, υπογραμμίζοντας ότι, στο μέλλον, κάποιοι θα είναι ειδικοί σε θέματα ΑΙ, όμως όλοι θα τη χρησιμοποιούν – συνεπώς είναι κάτι που μας αφορά όλους. Τέλος, ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη για δια βίου εκπαίδευση, τόσο σε τεχνικές και τεχνολογικές δεξιότητες, όσο και σε soft δεξιότητες, όπως η ευελιξία και η ανθεκτικότητα.