Πλήρη εικόνα για τον αριθμό των καινούργιων συνταξιούχων που προστίθενται κάθε μήνα αποκτά το υπουργείο Εργασίας μέσα από το σύστημα «Ήλιος».

Έτσι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, μόνο μέσα στο τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου, ο αριθμός των νέων συνταξιούχων έφτασε στους 34.952 (για το μήνα Ιούνιο 9.707 άτομα, για το μήνα Ιούλιο 12.696 άτομα και για το μήνα Αύγουστο 12.549 άτομα, συνολικά 34.952 άτομα).Πλέον ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται στα 2,656 εκατομμύρια άτομα. Αυτοί εισπράττουν 4,486 εκατομμύρια συντάξεις ενώ η συνολική μηνιαία δαπάνη ανέρχεται στα 2,314 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις γήρατος ανέρχεται στα 945,73 ευρώ.Από την άλλη, τα σημαντικότερα ευρήματα της έκθεσης ως προς τις παροχές προνοιακών επιδομάτων είναι ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων ανέρχεται σε 163.823 και ο  συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων επιδομάτων ανέρχεται σε 172.667. Τέλος, η συνολική μηνιαία δαπάνη για επιδόματα τον Αύγουστο ανέρχεται σε 54.957.200 εκ ευρώ, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για το πρώτο οκτάμηνο του 2014 ανέρχεται σε 437.667.366 εκ ευρώ.