Στα 2.687.227 άτομα ανέρχεται ο αριθμός των συνταξιούχων, ενώ η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις το μήνα Νοέμβριο ανέρχεται σε 2.297.302.338,20 ευρώ.

 Όπως προκύπτει από την έκτη μηνιαία έκθεση του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» για το μήνα Νοέμβριο 2013 το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις ανέρχεται στα 927,80 ευρώ. Με το συνολικό αριθμό των καταβαλλόμενων συντάξεων να ανέρχεται σε 4.431.864 εκ των οποίων οι 9.414 καταβάλλονται σε υπηκόους άλλων χωρών ολοκληρώνονται τα βασικά στοιχεία πληροφόρησης του συστήματος για το μήνα αυτόν.