Στα 2,3 δισ. ευρώ παρέμεινε τον Οκτώβριο η συνταξιοδοτική δαπάνη, καθώς οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος μειώθηκαν σε 1.994.369 από 2.033.842 που ήταν τον Αύγουστο και οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου (που λαμβάνουν χαμηλότερα ποσά συντάξεων) αυξήθηκαν στους 412. 537 από 376.264 (+ 36.273).

Σύμφωνα με τα στοιχεία πληρωμών συντάξεων «Ηλιος» του υπουργείου Εργασίας, στο σύνολο των συνταξιούχων (2.704.295 άτομα) καταβάλλονται 4.450.260 συντάξεις, αποφέροντας μέσο μηνιαίο εισόδημα προ φόρων και κρατήσεων 926,89 ευρώ για τους συνταξιούχους γήρατος, 678,41 ευρώ στους συνταξιούχους χηρείας, 610,76 ευρώ στους συνταξιούχους αναπηρίας και 361,94 ευρώ στους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΓΑ (έχουν μειωθεί σε 37.921 άτομα). Ο μέσος όρος της μεικτής σύνταξης γήρατος φτάνει τα 707,10 ευρώ για το 61,74% των συνταξιούχων (1.254.773 άτομα). Το 15,9% των συνταξιούχων (430.767 άτομα) είναι ηλικίας κάτω των 60 ετών και λαμβάνουν την υψηλότερη μέση σύνταξη (1.065, 82 ευρώ).